Blog

Soede wyznaczony do przewodzenia regionie EMEA Bal Seal Engineering

 

Foothill Ranch, Kalifornia. – U.S.A. – 3 marca 2017 r. – Bal Seal Engineering, Inc. ogÅ‚osiÅ‚o wyznaczenie Jan Soede na stanowisko Dyrektora generalnego, EMEA. W swojej nowej roli Soede bÄ™dzie odpowiadaÅ‚ za nadzór nad operacjami finansowymi i dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… sprzedażowÄ… w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. BÄ™dzie urzÄ™dować w europejskiej siedzibie firmy w Amsterdamie.

Soede jest posiadaczem tytuÅ‚u Masters of Science in Aerospace Engineering Delft University of Technology, wczeÅ›niej piastowaÅ‚ stanowisko zastÄ™pcy wiceprezesa ds. marketingu w szwajcarsko-niemieckiej zapewniajÄ…cej dostÄ™p i bezpieczeÅ„stwo globalne. Jeszcze wczeÅ›niej pracowaÅ‚ jako dyrektor zarzÄ…dzajÄ…cy dla europejskiego producenta systemów transmisji danych i energii oraz jako dyrektor sprzedaży dla globalnego dystrybutora elementów lotniczych i obronnych.

jan_soede_200x200Jako nowy Dyrektor generalny EMEA Bal Seal Engineering, Soede bÄ™dzie odgrywaÅ‚ kluczowÄ… rolÄ™ we wspieraniu sprzedaży niestandardowych uszczelek, sprężyn i styków elektrycznych istniejÄ…cym i nowym klientom w regionie. BÄ™dzie również przewodziÅ‚ wysiÅ‚kom majÄ…cym na celu identyfikacjÄ™ nowych zastosowaÅ„, rynków i segmentów, w których technologie sprężyn uziemiajÄ…cych Bal Spring® i uszczelek Bal Seal® aktywowanych sprężynÄ… mogÄ… pomóc inżynierom w poprawie osiÄ…gów i niezawodnoÅ›ci wyposażenia.

„Mamy reputacjÄ™ tworzÄ…cych rozwiÄ…zania, które pomagajÄ… w rozwijaniu technologii i dajÄ… klientom przewagÄ™ w systemach kluczowych dla misji”, powiedziaÅ‚ Soede. „I choć jest to doskonale znane w Stanach, myÅ›lÄ™ że w Europie jesteÅ›my ukryci za scenÄ…. Moim celem bÄ™dzie zagwarantowanie, że nasza wartość jest szerzej komunikowana i rozumiana w Europie i poza niÄ….” 

Komentując wyznaczenie Soede, wiceprezes ds. Globalnej Sprzedaży i Marketingu Bal Seal Engineering, Gary Stoffer, powiedział, że nie może się doczekać przybycia nowego dyrektora zarządzającego.

„Jestem pewien, że techniczne zaplecze Jana oraz bogate doÅ›wiadczenie rynkowe bÄ™dÄ… stanowić paliwo dla wzrostu naszej firmy w regionie europejskim”, powiedziaÅ‚ Stoffer. „BiorÄ…c pod uwagÄ™ wyksztaÅ‚cenie inżynierskie i praktykÄ™, wie, jakie zadania przed nim stojÄ…, ponieważ już ich doÅ›wiadczyÅ‚ w przeszÅ‚oÅ›ci. Wie również, w jaki sposób można zastosować nasze produkty, aby je rozwiÄ…zać.”

Informacje o Bal Seal Engineering, Inc.

Bal Seal Engineering, Inc. to wiodÄ…cy dostawca niestandardowych uszczelnieÅ„, poÅ‚Ä…czeÅ„, przewodnictwa i ekranowania promieniowania elektromagnetycznego/radiowego oraz uziemieÅ„. Produkty firmy wykorzystujÄ… unikatowÄ… technologiÄ™ sprężyn uziemiajÄ…cych Bal Spring®, aby rozpowszechniać poprawionÄ… wydajność i niezawodność wyposażenia. NajÅ›wieższe informacje o Bal Seal Engineering znajdujÄ… siÄ™ na stronie http://www.balseal.com/media, pod numerem telefonu 800.366.1006, lub adresem e-mail sales@balseal.com.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?