Blog
High Temp Seal

Bal Seal dodaje materiały wysokotemperaturowe do wyposażenia petrochemicznego

 

Foothill Ranch, Kalifornia. – U.S.A. – 29 czerwca 2016 r – Bal Seal Engineering, Inc. PoszerzyÅ‚ swojÄ… liniÄ™ materiaÅ‚ów uszczelniajÄ…cych, aby ująć P78, wysokotemperaturowy, wysokowydajnoÅ›ciowy materiaÅ‚ termoplastyczny oraz P240 – smarowanÄ…, wzmocnionÄ… wÅ‚óknem wersjÄ™ P78. Firma twierdzi, że wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci nowych materiaÅ‚ów, czyniÄ… je idealnymi do stosowania w przetwarzaniu chemicznym i przemysÅ‚ach petrochemicznych oraz w zastosowaniach wymagajÄ…cych doskonaÅ‚ej odpornoÅ›ci na zużycie w skrajnie wysokich temperaturach.

HTS_web_200x200Bal Seal Engineering, globalny dostawca niestandardowych rozwiÄ…zaÅ„ uszczelniajÄ…cych, Å‚Ä…czÄ…cych, przewodzÄ…cych oraz ekranujÄ…cych promieniowanie elektromagnetyczne, twierdzi że P78 i P240 przejawiajÄ… wyjÄ…tkowe odporność na gorÄ…co i minimalne zużycie przy doskonaÅ‚ych wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciach przenoszenia obciążenia przy skrajnych temperaturach. Oba materiaÅ‚y formowane tÅ‚oczeniem majÄ… maksymalnÄ… temperaturÄ™ pracy 650°F (343°C). Jednakże, w zależnoÅ›ci od zastosowania, możliwe jest uzyskanie skutecznego uszczelniania również w wyższych temperaturach. MateriaÅ‚y kompatybilne z ketonami, wÄ™glowodorami oraz eterami oferujÄ… doskonaÅ‚Ä… przejrzystość ultradźwiÄ™kowÄ…, jak również retencjÄ™ siÅ‚y rozciÄ…gania, Å›ciskania, wydÅ‚użania i twardość powyżej 400°F (205°C).

MateriaÅ‚y sÄ… odpowiednie do zastosowaÅ„ takich jak zÅ‚Ä…cza elektryczne, uszczelki Å‚ożysk, tuleje i gniazda zaworów. P78 szczególnie pasuje do stosowania w zwykÅ‚ych pierÅ›cieniach przytrzymujÄ…cych, podczas gdy P240 jest doskonaÅ‚y do wysokotemperaturowych uszczelek stosowanych z pierÅ›cieniami podtrzymujÄ…cymi, gdy pierÅ›cieÅ„ może siÄ™ stykać z częściÄ… dynamicznÄ…. Oba materiaÅ‚y sÄ… odpowiednie o zastosowaÅ„ rotacyjnych lub tÅ‚okowych.

Firma twierdzi, że dodała materiały do oferty w ramach odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie możliwości uszczelniania, wytrzymujących rosnące skrajne temperatury w zastosowaniach petrochemicznych i chemicznych.

„Producenci OEM rynku petrochemicznego stajÄ… naprzeciw surowym warunkom”, mówi Jim Harty, Dyrektor ds. Globalnego Rynku Energetycznego Bal Seal Engineering, „stÄ…d powstaÅ‚a potrzeba materiaÅ‚ów uszczelniajÄ…cych, które speÅ‚niÄ… zadanie.” OpracowaliÅ›my P78 i P240, aby zapewnić trwaÅ‚e uszczelnianie w skrajnych temperaturach, przy minimalnym zużyciu i doskonaÅ‚ych możliwoÅ›ciach przenoszenia masy, aby konstruktorzy mogli osiÄ…gać nowe poziomy wydajnoÅ›ci i skutecznoÅ›ci nie martwiÄ…c siÄ™ o to, czy uszczelki w ich wyposażeniu wytrzymajÄ….”

Firma opublikowała dodatkowe informacje o nowych materiałach w arkuszu danych technicznych, dostępnym na stronie biblioteki technologii pod adresem www.balseal.com.

Informacje o Bal Seal Engineering, Inc.

Bal Seal Engineering, Inc. to wiodÄ…cy dostawca niestandardowych uszczelnieÅ„, poÅ‚Ä…czeÅ„, przewodnictwa i ekranowania promieniowania elektromagnetycznego/radiowego oraz uziemieÅ„. Produkty firmy wykorzystujÄ… unikatowÄ… technologiÄ™ sprężyn uziemiajÄ…cych Bal Spring®, aby rozpowszechniać poprawionÄ… wydajność i niezawodność wyposażenia. NajÅ›wieższe informacje o Bal Seal Engineering znajdujÄ… siÄ™ na stronie http://www.balseal.com/media, pod numerem telefonu 800.366.1006, lub adresem e-mail sales@balseal.com.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?