Elektrický kontaktní systém Bal Conn®

Bal Conn Product

Naše elektrické kontaktní systémy Bal Conn® jsou komponentami pro konstruktéry, kteří potřebují spolehlivé konzistentní propojení v aktivních lékařských implantabilních zařízení pro kardiostimulaci a neuromodulaci. Již více než 20 let zlepšují výkonnost zařízení, podporují urgentní léčebné metody a umožňují výrobu menších a účinnějších zařízení. Díky nekompromisní vodivosti a kompaktnímu designu jsou ideálním řešením pro zařízení, ve kterých je požadována vysoká úroveň konektivity.

Konstrukce elektrického kontaktního systému Bal Conn

Systém se skládá z pouzdra vyrobeného z lékařských slitin a spirálové vinuté pružiny Bal Spring®, systém Bal Conn je vyráběn s vysokou přesností, aby umožnil konstruktérům zařízení spolehlivé propojení. Vinutí jeho pružiny zajišťují ultra spolehlivé vícebodové propojení s vysokou odolností proti únavě.

Bal Conn construction

Pouzdra Bal Conn jsou obvykle válcová, ale jejich tvar je možné přizpůsobit tak, aby splňoval požadavky na zajištění proti uvolnění a umožnil co nejjednodušší postup při sestavení. Systém Bal Conn je rovněž dostupný ve spojení s osvědčenou technologií pružin Bal Spring v konfiguraci s tenčím pouzdrem pro snížení elektrického odporu, dalšího snížení osové rozteče a pro úsporu cenného místa.

Velikosti elektrického kontaktního systému Bal Conn

Elektrický kontaktní systém Bal Conn má zásadní vliv na konzistentní a spolehlivý provoz aktivních implantabilních zdravotnických zařízení. Přitom si však udržuje minimální rozměry a poskytuje větší výkonnost na menším prostoru než jakákoliv jiná technologie propojení. Pomocí našich špičkových výrobních procesů jsme schopni vyrábět tyto kontaktní systémy s vnitřním průměrem od 0,028 palce (0,7 mm) do 0,197 palce (5 mm).

BalConn-contact-sizes

Funkce elektrického kontaktního systému Bal Conn

Systém Bal Conn® umožňuje přenos výkonu z baterie zařízení a elektroniky na vývody implantabilních lékařských zařízení. Běžně jsou elektrické vícebodové kontakty Bal Conn uspořádány sériově jako součást propojovacího systému v hlavici zařízení nebo v propojovacím uzlu, který pomáhá snižovat riziko pacienta. Spirálová vinutá pružina zajišťuje propojení každého kontaktu s elektrodami vývodů a vytváří spolehlivé připojení s velmi malým odporem (<100 mΩ).

Bal Conn Cardiac Function

Konfigurace elektrického kontaktního systému Bal Conn

Vzhledem k tomu, že každý elektrický kontaktní systém Bal Conn je navržen tak, aby splňoval jedinečné požadavky vaší aplikace, neskladujeme „standardní“ velikosti nebo typy. Udržujeme však databázi návrhů, které vyhovují současným normám IS-1, IS-4, DF-4 a VAD (ventrikulární podpůrná zařízení) a také obvyklým požadavkům na neuromodulaci. Tyto návrhy mohou sloužit jako základ pro rychlejší přizpůsobení vašim požadavkům.

Electrical Contacts for Neuromodulation | Bal Conn®
Systém Bal Conn pro neuromodulace

Charakteristika: Kompaktní velikost
Výhoda: Dovoluje zvýšení počtu sériových připojení
Typ funkce: Obousměrná
Průměr vodiče (mm): 1,30
Rozpojovací síla max. (N): 0,70 až 1,20
Provozní síla (N): 0,07 až 0,40
Materiál pouzdra: MP35N®, nerez 316L, lékařský titan, platina iridium
Materiál pružiny: Platina iridium
Statický suchý odpor kontaktu (mΩ): 40 až 600 (nominální), +/- 15 až +/- 200 (odchylka)

Electrical Contacts for IS-1 Cardiac Applications | Bal Conn®
Bal Conn for IS-1 Cardiac Applications

Feature: Axial spring design
Benefit: Enables low contact resistance without noble metals
Service type: Bi-directional
Lead diameter (mm): 2.67
Breakout force max (N): 3.10
Running force (N): 0.50 to 0.90
Housing materials: 316L
Spring material: MP35N®
Static dry contact resistance (mΩ): 100 (nominal), +/- 60 (tolerance)

Contacts for IS-4/DF-4/VAD Cardiac Applications | Bal Conn®
Systém Bal Conn pro kardiologické aplikace, IS-4, DF-4, VAD

Charakteristika: Vícebodový kontakt
Výhoda: Snížení odporu kontaktu
Typ funkce: Obousměrná
Průměr vodiče (mm): 3,20
Rozpojovací síla max. (N): 2,70
Provozní síla (N): 0,25 až 0,75
Materiál pouzdra: MP35N®, platina iridium
Materiál pružiny: MP35N®, platina iridium
Statický suchý odpor kontaktu (mΩ): 30 až 80 (nominální), +/- 20 až +/- 50 (odchylka)

Electrical Contacts for IS-4/DF-4 | Bal Conn®
Bal Conn pro IS-4, DF-4

Charakteristika: Návrh s axiální pružinou
Výhoda: Nízký odpor kontaktu
Typ funkce: Jednosměrná
Průměr vodiče (mm): 3,20
Rozpojovací síla max. (N): 2,70
Provozní síla (N): 0,50 až 1,00
Materiál pouzdra: MP35N®
Materiál pružiny: MP35N®
Statický suchý odpor kontaktu (mΩ): 80 (nominální), +/- 50 (odchylka)

Tyto údaje jsou uváděny jen pro porovnání, představují provedení našich kontaktů pro specifické návrhové podmínky. Výsledné údaje se mohou odlišovat v závislosti na požadavcích konkrétní aplikace a dalších faktorech.

Materiály elektrického kontaktního systému Bal Conn

Náš elektrický kontaktní systém Bal Conn je k dispozici v širokém rozsahu implantabilních a biokompatibilních materiálů.

Materiály pouzdra zahrnují:
  • MP35N®
  • Lékařský titan
  • Nerezovou ocel (302,316, 316L)
  • Platina / iridium
Materiály pružiny zahrnují:
  • MP35N®
  • Platina / iridium

Síla pružiny elektrického kontaktního systému Bal Conn

Srdcem každého elektrického kontaktního systému Bal Conn je naše prověřená technologie spirálové vinuté pružiny Bal Spring®. Naše spirálová pružina působí téměř konstantní silou v celém rozsahu deformace a její síly zůstávají rovnoměrné. Pružina odolává stlačení a její jednotlivá vinutí kompenzují vychýlení a vyrovnávají odchylky a nerovnosti povrchu. Její vinutí rovněž poskytují záložní kontaktní body.

Bal Conn Percent Deflection Graph

Aplikace elektrického kontaktního systému Bal Conn

Technické zdroje

Výrobní katalog

Bal Seal Engineering Sealing, Connecting, Conducting, and Shielding Solutions

Průmyslový průvodce

Bal Conn® Electrical Contact Solutions

Bílá kniha

Next Gen Neuromodulation

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?