Zajištění kvality

Kvalita je naší hnací silou

Náš závazek ke kvalitě má hluboké kořeny. Je zakódován v našich inženýrských postupech a odráží se na všech úrovních naší organizace, od nejvyššího vedení společnosti až po výrobu. Důsledné postupy zajišťování kvality, které používáme, nám umožňují uspokojovat nejpřísnější požadavky našich zákazníků a nejnáročnější kritéria našeho oboru – a samozřejmě i splnění našich vlastních vysokých standardů kvality. Nejdůležitější však pro nás je, že tyto postupy nám umožňují navrhovat, vyrábět a dodávat speciální komponenty, které jsou bezvadné po celou dobu své životnosti.

Jsme zavázáni k dodržování vašich požadavků
Jsme si vědomi toho, že předpisy a normy ve vašem oboru mají velký vliv na vaše podnikání. Proto je dodržení vašich požadavků kritickou částí naší politiky zajišťování kvality. Pracujeme tvrdě na tom, abychom pochopili a dodrželi předpisy, které jsou pro vás důležité a usilujeme o získávání nových certifikátů tak, abychom vám usnadnili spolupráci s naší společnosti. Jsme na čele technologického vývoje a účastníme se práce v komisích a skupinách, které připravují nové průmyslové standardy.

Dodáváme včas a bezvadně

Naše pružiny, těsnění a kontakty dokáží dělat úžasné věci. Ale nemohou vám pomoci, pokud nejsou tam, kde je potřebujete, ve správném čase, proto považujeme včasnou dodávku za jeden z nejkritičtějších parametrů naší výkonnosti. Naším cílem je, a vždy bude, „dodávka v termínu a v prvotřídní kvalitě.“

Pilíře programu kvality
Nástroje

Nástroje

Kvalitní nástroje, které jsme sami vyvinuli, založené na systémech ISO (9001: 2015, AS9100: D), nám pomáhají udržovat integritu našich produktů. Využíváme postupy schvalování dílů do výroby (PPAP) pro jednotlivé aplikace, používáme systémy analýzy návrhů s ohledem na možné vady a jejich vznik (DFMEA), analýzu systému měření (MSA) parametrů jednotlivých produktů, aplikujeme statistické postupy kontroly (SPC) ve výrobě a nástroje statistické kontroly kvality (SQC), abychom v maximální míře zajistili kontrolu kvality, a máme samozřejmě také kontrolní plány, abychom mohli dokumentovat každý krok tohoto procesu.

ZkoušeníQuality Assurance Person

Zkoušení je kritickou částí našeho programu zajištění kvality. Používáme nejrůznější metody a nástroje pro měření charakteristik našich produktů jako např. pevnost v tlaku a tahu, vodivost, protažení, pružnost a modul pružnosti, drsnost povrchu, tření, rentgenové fluorescenční analyzátory a stlačitelnost.

Technická kontrola

V tomto konečném kroku systému zajištění kvality používá náš zkušený tým technické kontroly mechanická i optická zařízení pro kontrolu souladu produktů s požadavky. Abychom zajistili dokonalou technickou kontrolu, používáme rovněž úplnou vizuální a rozměrovou kontrolní prohlídku a kontrolu počtu vinutí pružin.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?