Elektricky vodivé pružiny

EMI SHIELDING BAL SPRING

Pomocí spirálových pružin Bal Spring® můžete chránit citlivé elektronické přístroje před škodlivými vlivy elektromagnetické interference (EMI) a radiové interference (RFI) šířených vedením nebo radiací. Naše vinutí nezávisle na pružině slouží jako vícebodové kontakty pro optimální schopnost elektrického vedení ve stínících aplikacích, při zajištění konzistentního spolehlivého spojení – a to i při nárazech nebo vibracích. Pružiny Bal Spring poskytují vynikající útlum v širokém rozsahu EMI, jsou však zvláště efektivní v malých vysokofrekvenčních aplikacích. Jsou ideálním řešením pro konstruktéry, kteří chtějí zvýšit výkonnost svých zařízení a současně zmenšit jejich rozměry a snížit hmotnost a složitost systému.

Konfigurace instalací stínících pružin

Pro aplikace stínění proti EMI/RFI je možné dodat spirálové pružiny Bal Spring® jako svařované prstence nebo přímé pružiny. Prstence jsou obvykle používány v konfiguracích s připojením pružiny na pouzdro nebo na píst. Přímé pružiny mohou být navrženy jako samostatné nebo v kombinaci s dalšími technologiemi uchycení. Pružiny Bal Spring mohu být použity s různými tvary drážek, tak aby byla optimalizována účinnost stínění. Zde je několik příkladů.

Obdélníková drážka

Nejjednodušší pro výrobu

Bal Spring® Rectangular Piston

Obdélníková drážka na pístu

Svařovaná prstencová pružina v obdélníkové drážce na pístu

Bal Spring® Rectangular Plate

Pokovená obdélníková drážka

Přímá pružina v pokovené obdélníkové drážce

Bal Spring® Groove Detail View

Detail drážky

Lichoběžníková drážka

Nejlepší pro udržení pružiny na místě

Bal Spring® Dovetail Piston

Lichoběžníková drážka na pístu

Svařovaná prstencová pružina v lichoběžníkové drážce na pístu

Bal Spring® Dovetail Plate

Lichoběžníková pokovená drážka

Přímá pružina v pokovené lichoběžníkové drážce

Bal Spring® Groove Detail View

Detail drážky

Kuželová drážka

Nejlepší pro kontrolu sil pružiny

Bal Spring® Tapered Piston

Kuželová drážka na pístu

Svařovaná prstencová pružina v kuželové drážce na pístu

Bal Spring® Tapered Plate

Kuželová pokovená drážka

Přímá pružina v pokovené kuželové drážce

Bal Spring® Tapered Groove

Detail drážky

Drážka tvaru „V“

Nejlepší z hlediska vodivosti

Bal Spring® V-Piston

„V“ drážka na pístu

Svařovaná prstencová pružina v drážce tvaru „V“ na pístu

Bal Spring® V-Plate

Pokovená drážka tvaru „V“

Přímá pružina v pokovené drážce tvaru „V“

Bal Spring® V-Groove

Detail drážky

Výkonnost stínících pružin

Na rozdíl od běžných technologií stínění proti EMI, naše spirálové pružiny Bal Spring působí téměř konstantní silou v celém rozsahu deformace a jejich síly zůstávají rovnoměrné – a to i v extrémním rozsahu teplot. Odolávají stlačení a jejich jednotlivá vinutí kompenzují vychýlení a vyrovnávají odchylky a nerovnosti povrchu. Pro aplikace, ve kterých je vyžadováno jak stínění, tak i mechanické spojení, můžeme upravit drážku pružiny, velikost pružiny, průměr drátu a další charakteristiky, abychom přesně kontrolovali potřebnou sílu pro uzavření, uzamčení, držení, spojení nebo rozpojení.

Bal Spring® Transfer Impedence

Transfer Impedence of Canted Coil Spring
vs. Other Shielding Methods

Zde je zobrazena účinnost naší pružiny v širokém rozsahu frekvencí.

Bal Spring® MHz Shielding Effectiveness

100 MHz-1 GHz
Účinnost stínění vs. frekvence

Bal Spring® GHz Shielding Effectiveness

10-16 GHz
Účinnost stínění vs. frekvence

Síla stínící pružiny

Na výkonnosti našich spirálových pružin Bal Spring® se podílí řada faktorů, včetně materiálu drátu a jeho průměru, výšky vinutí, síly pružiny a tloušťce pokovení. Každý z těchto faktorů můžeme přesně kontrolovat, abychom zkonstruovali pružinu, která poskytuje právě takovou úroveň stínění, jakou potřebujete. Zde je porovnání účinnosti stínění pružiny Bal Spring s jinými technologiemi stínění.

Spring-energized Force Graph
Bal Spring® Compression Diagram

Materiály a pokovení stínících pružin

Stínící spirálové pružiny Bal Spring® jsou přesně vyráběné ze špičkových slitin mědi a dráty vinutí z nerezové oceli, kombinace těchto materiálů byla zvolena pro jejich vynikající elektrické a mechanické vlastnosti. Naše slitiny mědi jsou dostatečně vodivé, aby bylo možné jejich použití v mnoha aplikacích bez pokovení. Účinnost našich nerezových materiálů, které poskytují vyšší měrné hodnoty tlakových sil při stejných rozměrech pružiny než měď, je možné zvýšit prostřednictvím pokovení kovy s vysokou elektrickou vodivostí.

Materiály drátů pružin Bal Spring zahrnují:
  • NEREZOVOU OCEL (302, 316, 316L)
  • SLITINU BERYL-MĚĎ 25
  • SLITINU ZIRKON-MĚĎ
Možnosti pokovení zahrnují:
  • ZLATO
  • STŘÍBRO
  • NIKL
  • CÍN

Pokovení může zlepšit vlastnosti pružiny Bal Spring ve vlhkém a korozivním prostředí nebo v aplikacích, ve kterých je požadována vyšší vodivost. Můžeme dodat pružin s pokovením podle standardů MIL (standardy ministerstva obrany Spojených států) nebo i podle jiných specifikací.Stříbro je obvykle používáno přednostně v aplikacích s požadavky na vyšší vodivost, je však důležité vzít v úvahu i vlastnosti z hlediska koroze a opotřebení. Pro zvýšení odolnosti proti korozi používáme na stříbrem potažené spirálové pružiny Bal Spring ochranný protikorozní povlak.

Velikost pružin

Naše spirálové pružiny Bal Spring jsou dostupné jako přímé pružiny (pro jednoduché nebo složité konfigurace drážek) a jako svařované prstence od vnitřního průměru 0,030” (= 0,76 mm). Vzhledem k tomu, že každá pružina je navržena tak, aby splňovala jedinečné požadavky vaší aplikace, neskladujeme „standardní“ velikosti nebo typy. Udržujeme však databázi běžně požadovaných průměrů a průřezů, která může sloužit jako základ pro přizpůsobení vašim požadavkům.

Shielding Spring Sizes

Obrázky slouží pouze pro ilustraci běžných rozměrů pružin. Charakteristiky pružiny, včetně průměru drátu, materiálu drátu, šířky a výšky vinutí, úhlu vinutí, vnitřního a vnějšího průměru pružiny a pokovení, mohou být upraveny tak, aby byla optimalizována funkce pružiny.

Orientace stínících pružin

Naše spirálové pružiny Bal Spring® mohou být navrženy s vinutím, které působí v axiálním nebo radiálním směru. To umožňuje optimalizovat směr síly pružiny ve vašem návrhu a zajistit efektivitu a dlouhou životnost pružiny. Pro návrhy, kdy je pružina připojena na pouzdře nebo pístu, je běžně doporučována radiální orientace pružiny. Axiální orientace pružiny je často doporučována pro čelní instalace.
Radiální pružina

Tlaková síla je u radiální spirálové pružiny vedena podél oblouku nebo prstence, kolmo na středovou osu pružiny.

Bal Spring® Axial Spring Diagram
Axiální pružina

Tlaková síla je u axiální pružiny vedena podél osy oblouku nebo prstence, rovnoběžně se středovou osou pružiny.

Bal Spring® Radial Spring Diagram

Návrh pružiny mohou ovlivňovat pracovní podmínky, konfigurace pružiny (přímá nebo ve formě prstence) i další faktory. Naši inženýři vám pomohou stanovit, jaká orientace pružiny bude pro vaši aplikaci nejlepším řešením.

Jeden prvek, tři funkce

Mechanická
spojovací
Elektricky vodící
a zemnící
Stínící
proti EMI

Někteří konstruktéři používají spirálové pružiny Bal Spring® pro mechanické uzavření, uzamčení nebo držení kritických strojních součástí. Někteří je používají pro stínění EMI/RFI (elektromagnetická a radiová interference). A další využívají schopnosti našich pružin pro elektrické vedení a zemnění. Ale vy si můžete vybrat, jak je použijete, vy dosáhnete zvýšení výkonu, zlepšení spolehlivosti a získáte konkurenční výhodu.

Aplikace stínících pružin

Technické zdroje

Výrobní katalog

Bal Seal Engineering Connecting and Conducting Solutions

Aplikační buletiny

Bal Spring®Canted Coil Springs for Electromechanical Applications

Technická zpráva

Properties of standard Bal Spring® canted coil spring materials

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?