Elektricky vodivé pružiny

Se spirálovými pružinami Bal Spring® jako kontaktními prvky můžete řídit víc energie na menším prostoru i při nízkých teplotách. Naše vinutí nezávisle na pružině slouží jako vícebodové kontakty pro optimální schopnost elektrického vedení a zemnění ve statických i dynamických elektrických aplikacích, při zajištění konzistentního spolehlivého spojení – a to i při nárazech nebo vibracích. Pružiny Bal Spring efektivně zvládají vedení vysokých, středních i nízkých proudů po dlouhou dobu jen s minimálním nárůstem teploty a v kompaktním provedení, čímž jsou ideálním řešením pro konstruktéry, kteří chtějí zvýšit výkonnost svých zařízení a současně zmenšit jejich rozměry a snížit hmotnost a složitost systému.

Konfigurace instalací elektrických pružin

Jako kontaktní prvek jsou spirálové pružiny Bal Spring® obvykle používány v konfiguracích montovaných na pouzdrech nebo pístech. Návrhy mohou zahrnovat drážku, která může byt zaoblená (jako ta na tomto obrázku) nebo s rovným dnem nebo dnem ve tvaru „V“. Pomůžeme vám vybrat nejlepší návrh drážky pro vaši aplikaci.

Bal Spring® Flat Mounting Configuration
Bal Spring® V Bottom Mounting Configuration

Vodivé vlastnosti elektrických pružin

Na výkonnosti našich spirálových pružin Bal Spring® se podílí řada faktorů, včetně materiálu drátu a jeho průměru, výšky vinutí, síly pružiny a tloušťce pokovení. Každý z těchto faktorů můžeme přesně kontrolovat, abychom zkonstruovali pružinu, která funguje právě tak, jak potřebujete. Zde je vzorek některých běžných velikostí pružin a jejich elektrických vlastností.

Bal Spring® Continuous Current Range
Plynulý rozsah proudu podle velikosti pružiny
Bal Spring® Short Circuit Current Range
Zkratový rozsah proudu podle velikosti pružiny

Tyto informace jsou založeny na stříbrem potaženém materiálu ze slitiny mědi (BSE11) a předem stanových podmínkách. Nabízíme větší průměry drátu pro vyšší kapacity než je zde ukázáno. *Plynulý rozsah proudu je stanoven přibližně při H = 25/m²K @ 40°C a s povoleným růstem teploty 65 °C. Uvedené hodnoty jsou přibližné. Skutečné hodnoty se budou lišit v závislosti na specifických aplikacích.

Síla elektrické pružiny

Na rozdíl od běžných technologií s kontaktními prvky, naše spirálové pružiny Bal Spring působí téměř konstantní silou v celém rozsahu deformace a jejich síly zůstávají rovnoměrné – a to i v širokém rozsahu teplot. Odolávají stlačení a jejich jednotlivá vinutí kompenzují vychýlení a vyrovnávají odchylky a nerovnosti povrchu. Pro aplikace, ve kterých je vyžadováno jak vodivé, tak i mechanické spojení, můžeme upravit drážku pružiny, velikost pružiny, průměr drátu a další charakteristiky, abychom přesně kontrolovali potřebnou sílu pro uzavření, uzamčení, držení, spojení nebo rozpojení.

Spring-energized Force Graph
Bal Spring® Compression Diagram

Materiály a pokovení elektrických pružin

Spirálové pružiny Bal Spring® s kontaktními prvky jsou přesně vyráběné ze špičkových slitin mědi a dráty vinutí z nerezové oceli, kombinace těchto materiálů byla zvolena pro jejich vynikající elektrické a mechanické vlastnosti. Naše slitiny mědi jsou dostatečně vodivé, aby bylo možné jejich použití v mnoha aplikacích bez pokovení. Účinnost našich nerezových materiálů, které poskytují vyšší měrné hodnoty tlakových sil při stejných rozměrech pružiny než měď, je možné zvýšit prostřednictvím pokovení kovy s vysokou elektrickou vodivostí.

Materiály drátů pružin Bal Spring zahrnují:
  • NEREZOVOU OCEL (302, 316, 316L)
  • SLITINU BERYL-MĚĎ 25
  • SLITINU ZIRKON-MĚĎ
Možnosti pokovení zahrnují:
  • ZLATO
  • STŘÍBRO
  • NIKL
  • CÍN

Pokovení může zlepšit vlastnosti pružiny Bal Spring ve vlhkém a korozivním prostředí nebo v aplikacích, ve kterých je požadována vyšší vodivost. Můžeme dodat pružin s pokovením podle standardů MIL (standardy ministerstva obrany Spojených států) nebo i podle jiných specifikací. Stříbro je obvykle používáno přednostně v aplikacích s požadavky na vyšší vodivost, je však důležité vzít v úvahu i vlastnosti z hlediska koroze a opotřebení. Pro zvýšení odolnosti proti korozi používáme na stříbrem potažené pružiny Bal Spring s kontaktními prvky ochranný protikorozní povlak.

Velikost pružin

Naše spirálové pružiny Bal Spring jsou dostupné jako přímé pružiny (pro jednoduché nebo složité konfigurace drážek) a jako svařované prstence od vnitřního průměru 0,030” (= 0,76 mm). Vzhledem k tomu, že každá pružina je navržena tak, aby splňovala jedinečné požadavky vaší aplikace, neskladujeme „standardní“ velikosti nebo typy. Udržujeme však databázi běžně požadovaných průměrů a průřezů, která může sloužit jako základ pro přizpůsobení vašim požadavkům.

Conducting Spring Sizes

Následující graf slouží pouze pro ilustraci běžných rozměrů pružin. Charakteristiky pružiny, včetně průměru drátu, materiálu drátu, šířky a výšky vinutí, úhlu vinutí, vnitřního a vnějšího průměru pružiny a pokovení, mohou být upraveny tak, aby byla optimalizována funkce pružiny.

Orientace elektrických pružin

Naše spirálové pružiny Bal Spring® mohou být navrženy s vinutím, které působí v axiálním nebo radiálním směru. To umožňuje optimalizovat směr síly pružiny ve vašem návrhu a zajistit efektivitu a dlouhou životnost pružiny. Pro návrhy, kdy je pružina připojena na pouzdře nebo pístu, je běžně doporučována radiální orientace pružiny. Axiální orientace pružiny je často doporučována pro čelní instalace.

Radiální pružina

Tlaková síla je u radiální spirálové pružiny vedena podél oblouku nebo prstence, kolmo na středovou osu pružiny.

Bal Spring® Axial Spring Diagram
Axiální pružina

Tlaková síla je u axiální pružiny vedena podél osy oblouku nebo prstence, rovnoběžně se středovou osou pružiny.

Bal Spring® Radial Spring Diagram

Návrh pružiny mohou ovlivňovat pracovní podmínky, konfigurace pružiny (přímá nebo ve formě prstence) i další faktory. Naši inženýři vám pomohou stanovit, jaká orientace pružiny bude pro vaši aplikaci nejlepším řešením.

Jeden prvek, tři funkce

Mechanická
spojovací
Elektricky vodící
a zemnící
Stínící
proti EMI

Někteří konstruktéři používají spirálové pružiny Bal Spring® pro mechanické uzavření, uzamčení nebo držení kritických strojních součástí. Někteří je používají pro stínění EMI/RFI (elektromagnetická a radiová interference). A další využívají schopnosti našich pružin pro elektrické vedení a zemnění. Ale vy si můžete vybrat, jak je použijete, vy dosáhnete zvýšení výkonu, zlepšení spolehlivosti a získáte konkurenční výhodu.

Aplikace elektrických pružin

Technické zdroje

Výrobní katalog

Bal Seal Engineering Connecting and Conducting Solutions

Aplikační buletiny

Bal Spring®Canted Coil Springs for Electromechanical Applications

Technická zpráva

Properties of standard Bal Spring® canted coil spring materials

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?