Implantabilní kontaktní systém SYGNUS®

Sygnus Contact Product

SYGNUS jako první na světě integroval těsnící a elektrické kontaktní systémy pro aktivní implantabilní lékařská zařízení. Využívá technologii „plug-and-play“ pro kritická rozhraní pro vedení a připojení, která jsou navržena tak, aby vám pomohla urychlit vývoj a přitom zachovala orientaci na to, co je důležité pro vaše řešení. Systém SYGNUS v sobě spojuje spolehlivou technologii elektrického kontaktního systému Bal Conn® s osvědčeným implantabilním silikonovým těsnícím systémem, výsledkem je konektorová „vrstva“, která je kompaktní i konfigurovatelná. Systém SYGNUS vám umožňuje spolehlivě integrovat osvědčenou technologii pro spojení a současně uspokojit požadavky na menší a výkonnější zařízení a přitom eliminovat nutnost použití zdvojených zdrojů nebo vývoje interních komponentů.

Konstrukce systému Sygnus

Sygnus® Assembly

Základní technologií systému SYGNUS je ultra spolehlivá technologie elektrických kontaktů Bal Conn®. Kontaktní prvek systému je tvořen pouzdrem vyrobeným ze slitiny MP35N® pro lékařské použití a vinutou pružinou Bal Spring® ze slitiny platiny a iridia nebo MP35N®, umožňuje použít jen malou sílu pro vložení a má velmi nízký elektrický odpor (<100 mΩ). Zajišťuje vícebodovou vodivost a kompenzuje jak vychýlení, tak i nepravidelnosti styčné plochy.

Sygnus construction

Pouzdra Bal Conn jsou obvykle válcová, ale jejich tvar je možné přizpůsobit tak, aby splňoval požadavky na zajištění proti uvolnění a umožnil co nejjednodušší postup při sestavení. Systém Bal Conn je rovněž dostupný ve spojení s technologií pružin Bal Spring v konfiguraci s tenčím pouzdrem pro snížení elektrického odporu, dalšího snížení osové rozteče a pro úsporu cenného místa v prostoru hlavice.

Mezi kontakty systému SYGNUS je přesné silikonové těsnění, které poskytuje kvalitní utěsnění proti průsaku tekutin a elektrickou izolaci a zajišťuje ochranu proti protečení a průchodu proudu, což by mohlo vést k nesprávné funkci zařízení nebo poruše.

Systém SYGNUS je navržen tak, aby minimalizoval osovou rozteč a umožnil využití vyšší hustoty konektorů na menší ploše. Velikost rozteče, průměr pouzdra, průměr pružiny a geometrie pouzdra jsou plně přizpůsobitelné. Návrh kontaktů systému SYGNUS je předmětem komplexního testování z hlediska síly a jeho těsnící součásti jsou baleny v souladu s nejpřísnějšími požadavky na čistotu.

Velikosti systému SYGNUS

Implantabilní kontaktní systém SYGNUS má zásadní vliv na konzistentní a spolehlivý provoz aktivních implantabilních lékařských zařízení. Přitom si však udržuje minimální rozměry a poskytuje větší výkonnost na menším prostoru než jakákoliv jiná technologie propojení. Pomocí našich špičkových výrobních procesů jsme schopni vyrábět tyto systémy s vnitřním průměrem od 0,028 palce (0,7 mm) do 0,197 palce (5 mm).

Sygnus Contact Sizes

Fungování systému SYGNUS

Sygnus Contact Function

V zařízeních používaných pro kardoistimulační a neuromodulační léčbu umožňuje implantabilní kontaktní systém SYGNUS přenos výkonu z baterie zařízení a elektroniky na vývody. Vysoce vodivá spirálová vinutá pružina Bal Spring® zajišťuje propojení každého kontaktu s elektrodami vývodů a spolehlivě a konzistentně vede elektrické impulsy. Silikonové těsnění sytému chrání před vniknutím tekutiny a zajišťuje, aby nedošlo k vzájemnému narušování funkcí jednotlivých kanálů. Systém SYGNUS je obvykle zabudován do hlavice zařízení, je také ideálním řešením pro in-line připojení, protože umožňuje rychlejší a bezpečnější výměnu vývodů.

Materiály systému Sygnus

Pružiny a pouzdra našeho systému SYGNUS jsou k dispozici v širokém rozsahu implantabilních a biokompatibilních materiálů.

Materiály pouzdra zahrnují:
  • MP35N®
  • Lékařský titan
  • Nerezovou ocel (302, 316, 316L)
  • Platina / iridium
Materiály pružiny zahrnují:
  • MP35N®
  • Platina / iridium
Materiály těsnění zahrnují:
  • Implantabilní silikon

Konfigurace systému Sygnus

Vzhledem k tomu, že každý systém SYGNUS je navržen tak, aby splňoval jedinečné požadavky vaší aplikace, neskladujeme „standardní“ velikosti nebo typy. Udržujeme však databázi návrhů, které vyhovují současným normám IS-1, IS-4, DF-4 a VAD (ventrikulární podpůrná zařízení) a také obvyklým požadavkům na neuromodulaci. Tyto návrhy mohou sloužit jako základ pro rychlejší přizpůsobení vašim požadavkům. Jednotlivý kontakt může být napojen vodičem o průměru i tak malém jako je 0,7 mm a tvar pouzdra je možné upravit aby zajišťoval zařízení proti uvolnění.

Electrical Contacts for Neuromodulation | Bal Conn®
Systém Sygnus pro neuromodulaci

Typ funkce: Obousměrná
Průměr vodiče (mm): 1,30
Rozpojovací síla max. (N): 0,70 až 1,20
Provozní síla (N): 0,07 až 0,40
Materiál pouzdra: MP35N®, nerez 316L, lékařský titan, platina iridium
Materiál pružiny: Platina iridium
Statický suchý odpor kontaktu (mΩ): 40 až 600 (nominální), +/- 15 až +/- 200 (odchylka)
Charakteristika: Kompaktní velikost
Výhoda: Dovoluje zvýšení počtu sériových připojení

Contacts for IS-4/DF-4/VAD Cardiac Applications | Bal Conn®
Sygnus for IS-4/DF-4/VAD Cardiac Applications

Typ funkce: Obousměrná
Průměr vodiče (mm): 3,20
Rozpojovací síla max. (N): 2,70
Provozní síla (N): 0,25 až 0,75
Materiál pouzdra: MP35N®, platina iridium
Materiál pružiny: MP35N®, platina iridium
Statický suchý odpor kontaktu (mΩ): 30 až 80 (nominální), +/- 20 až +/- 50 (odchylka)
Charakteristika: Vícebodový kontakt
Výhoda: Snížení odporu kontaktu

Electrical Contacts for IS-4/DF-4 | Bal Conn®
Systém Sygnus pro IS-4, DF-4

Typ funkce: Jednosměrná
Průměr vodiče (mm): 3,20
Rozpojovací síla max. (N): 2,70
Provozní síla (N): 0,50 až 1,00
Materiál pouzdra: MP35N®
Materiál pružiny: MP35N®
Statický suchý odpor kontaktu (mΩ): 80 (nominální), +/- 50 (odchylka)
Charakteristika: Návrh s axiální pružinou
Výhoda: Nízký odpor kontaktu

Tyto údaje jsou uváděny jen pro porovnání, představují provedení našich kontaktů pro specifické návrhové podmínky. Výsledné údaje se mohou odlišovat v závislosti na požadavcích konkrétní aplikace a dalších faktorech.

Síla pružiny systému Sygnus

Srdcem každého systému SYGNUS je naše prověřená technologie spirálové vinuté pružiny Bal Spring®. Naše spirálová pružina působí téměř konstantní silou v celém rozsahu deformace a její síly zůstávají rovnoměrné. Pružina odolává stlačení a její jednotlivá vinutí kompenzují vychýlení a vyrovnávají odchylky a nerovnosti povrchu. Její vinutí rovněž poskytují záložní kontaktní body.

Sygnus Percent Deflection Graph

 Aplikace systému Sygnus

Technické zdroje

Výrobní katalog

Bal Seal Engineering General Capabilities

Průmyslový průvodce

Bal Conn® Electrical Contact Solutions

Bílá kniha

Next Gen Neuromodulation

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?