Mechanické spojovací pružiny

Naše všestranné spirálové pružiny Bal Spring® jsou osvědčeným řešením pro problémy mechanického spojování. Jejich velikost, jednoduchost a multifunkční schopnosti mohou pomoci snížit složitost a hmotnost systému a současně zlepšit jeho účinnost. Pružiny Bal Spring® zajišťují funkce uzavření, uzamknutí a držení, umožňují instalaci bez použití nástrojů a jsou dostatečně odolné, aby vydržely tisíce cyklů vložení a vyjmutí.

Uzavírání

Spojení dvou částí zařízení takovým způsobem,
aby bylo možné mnohokrát opakovat cyklus
jejich vyjmutí a výměny

Bal Spring® Mechanical Holding In Cycles
Uzamčení

Trvalé spojení dvou částí zařízení takovým způsobem,
že jejich rozdělení není možné
bez poškození části zařízení nebo pružiny

Bal Spring® Mechanical Holding and Locking
Držení

Přichycení a vyrovnání částí zařízení takovým způsobem,
že je umožněn jejich kluzný pohyb
kontrolovaný sílou pružiny

Bal Spring® Mechanical Holding

Síla pružiny

Spirálové pružiny Bal Spring® vynikají chováním v celém rozsahu deformace a silou při jejich stlačení. Na rozdíl od běžných pružin, naše pružiny působí téměř konstantní silou v celém rozsahu deformace a jejich síly zůstávají rovnoměrné – a to i v širokém rozsahu teplot. Odolávají stlačení a jejich jednotlivá vinutí kompenzují vychýlení a vyrovnávají odchylky a nerovnosti povrchu. Přizpůsobením drážky pružiny, velikosti pružiny, průměru drátu a dalších charakteristik, můžeme přesně kontrolovat sílu pro uzavření, uzamčení, držení, spojení nebo rozpojení. Síly pružiny lze přesně kontrolovat od méně než 0,5 libry (= cca 2 N) až po více než 10 000 liber (= cca 44 kN).

Spring-energized Force Graph
Bal Spring® Compression Diagram

Materiály a pokovení pružin

Naše spirálové pružiny Bal Spring® jsou dostupné v širokém rozsahu materiálů, ze kterých jsou vyrobeny dráty, a povrchových úprav tak, aby bylo možné splnit specifické požadavky na funkci pružin. Abychom zamezili riziku koroze mezi dvěma rozdílnými materiály, můžeme provést galvanické pokovení pružin kompatibilním materiálem.

Materiály drátů zahrnují:
 • NEREZOVOU OCEL (302, 316, 316L)
 • MP35N® SLITINU NIKLU
 • PLATINA IRIDIUM 80/20
 • TITAN GRADE 2
 • HASTELLOY® C-276
 • INCONEL® X-750
 • SLITINU BERYL-MĚĎ 25
 • SLITINU ZIRKON-MĚĎ
Možnosti pokovení zahrnují:
 • ZLATO
 • STŘÍBRO
 • NIKL
 • CÍN

Velikost pružin

Naše spirálové pružiny Bal Spring jsou dostupné jako přímé pružiny (pro jednoduché nebo složité konfigurace drážek) a jako svařované prstence od vnitřního průměru 0,030” (= 0,76 mm). Vzhledem k tomu, že každá pružina je navržena tak, aby splňovala jedinečné požadavky vaší aplikace, neskladujeme „standardní“ velikosti nebo typy. Udržujeme však databázi běžně požadovaných průměrů a průřezů, která může sloužit jako základ pro přizpůsobení vašim požadavkům.

Connecting Spring Sizes

Následující graf slouží pouze pro ilustraci běžných rozměrů pružin. Charakteristiky pružiny, včetně průměru drátu, materiálu drátu, šířky a výšky vinutí, úhlu vinutí, vnitřního a vnějšího průměru pružiny a pokovení, mohou být upraveny tak, aby byla optimalizována funkce pružiny.

Orientace pružiny

Naše spirálové pružiny Bal Spring® mohou být navrženy s vinutím, které působí v axiálním nebo radiálním směru. To umožňuje optimalizovat směr síly pružiny ve vašem návrhu a zajistit efektivitu a dlouhou životnost pružiny. Pro návrhy, kdy je pružina připojena na pouzdře nebo pístu, je běžně doporučována radiální orientace pružiny. Axiální orientace pružiny je často doporučována pro čelní instalace.

Radiální pružina

Tlaková síla je u radiální spirálové pružiny vedena podél oblouku nebo prstence, kolmo na středovou osu pružiny.

Bal Spring® Axial Spring Diagram
Axiální pružina

Tlaková síla je u axiální pružiny vedena podél osy oblouku nebo prstence, rovnoběžně se středovou osou pružiny.

Bal Spring® Radial Spring Diagram

Návrh pružiny mohou ovlivňovat pracovní podmínky, konfigurace pružiny (přímá nebo ve formě prstence) i další faktory. Naši inženýři vám pomohou stanovit, jaká orientace pružiny bude pro vaši aplikaci nejlepším řešením.

Jeden prvek, tři funkce

Mechanická
spojovací
Elektricky vodící
a zemnící
Stínící
proti EMI

Někteří konstruktéři používají spirálové pružiny Bal Spring® pro mechanické uzavření, uzamčení nebo držení kritických strojních součástí. Někteří je používají pro stínění EMI/RFI (elektromagnetická a radiová interference). A další využívají schopnosti našich pružin pro elektrické vedení a zemnění. Ale vy si můžete vybrat, jak je použijete, vy dosáhnete zvýšení výkonu, zlepšení spolehlivosti a získáte konkurenční výhodu.

Aplikace mechanických pružin

Technické zdroje

Výrobní katalog

Bal Seal Engineering Sealing, Connecting, Conducting, and Shielding Solutions

Aplikační buletiny

LQR for Mechanical and Fastening Applications

Technická zpráva

Bal Seal Engineering Galvanic Compatibility

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?