Blog

Testy KEMA potwierdzają wydajność elementu stykowego sprężyn w zastosowaniach wysokich prądów

 

Foothil Ranch, Kalifornia – 31 marca 2016 r. – Bal Seal Engineering, Inc., wiodÄ…cy producent niestandardowych rozwiÄ…zaÅ„ w przewodnictwie dla sprzÄ™tu stosowanego przy wysokich prÄ…dach, przekazaÅ‚ swoje sprężyny uziemiajÄ…ce Bal Spring™ firmie trzeciej do testowania, aby przedstawić, jak dobrze spisujÄ… siÄ™ po rygorystycznej ekspozycji na prÄ…d zwarciowy i cykle w KEMA. Wyniki umożliwiÄ… firmie przedstawienie klientom potwierdzonych danych o wydajnoÅ›ci, takich jak wartoÅ›ci ciÄ…gÅ‚e, zwarciowe i pikowe oraz opór elektryczny na zwój sprężyny.

Bal_Seal_Spring_200x320_WEBTestowanie prÄ…dem zwarciowym sprężyn skÅ‚adajÄ…cych siÄ™ z dwóch znakomitych przewodników, bÄ™dÄ…cych stopami miedzi, przeprowadzono w wariantach 1 i 3 sekund, przy maksymalnych poziomach natężeÅ„ siÄ™gajÄ…cych 65 000 amperów, aby okreÅ›lić Å›redni prÄ…d maksymalny, jaki wytrzymać może każdy z materiaÅ‚ów. Przeprowadzono również dodatkowy test, aby zademonstrować liczbÄ™ cykli, którÄ… pojedynczy zwój może wytrzymać, gdy jest stale wystawiony na 3 sekundowy prÄ…d zwarciowy.

Jim Harty, dyrektor energetycznego rynku globalnego Bal Seal Engineering, powiedziaÅ‚, że testowanie przez stronÄ™ trzeciÄ… potwierdza testy wewnÄ™trzne firmy i podkreÅ›laÅ‚ zdolność sprężyny do wytrzymania surowych warunków wystÄ™pujÄ…cych w przekaźnikach prÄ…du o wysokim natężeniu oraz w zastosowaniach rozdzielczych.

„Nasze sprężyny już dziaÅ‚ajÄ… w niektórych z najbardziej wymagajÄ…cych zastosowaÅ„ prÄ…dów wysokiej mocy” powiedziaÅ‚ Harty. „Ale wyniki testów dajÄ… nam niepodważalny i precyzyjny sposób na przedstawienie ich wydajnoÅ›ci. Co wiÄ™cej, dostarczajÄ… naszym klientom dodatkowy poziom pewnoÅ›ci o tym, że sprężyny, które zaprojektowaliÅ›my z tymi stopami, speÅ‚niÄ… najcięższe wymagania.”

Testy przeprowadzono w firmie KEMA Powertest Laboratory (Chalfont, Pensylwania) za pomocÄ… urzÄ…dzeÅ„ przygotowanych do odtworzenia standardowych konfiguracji zaprojektowanych z wyżłobieniami i sprężynami, powszechnie stosowanych w zastosowaniach wysokich prÄ…dów, takich jak rozdzielnica z izolacjÄ… gazowÄ…. Każde urzÄ…dzenie obejmowaÅ‚o obudowÄ™, tÅ‚ok, sprężynÄ™ i pierÅ›cieÅ„ izolujÄ…cy.

Sprężyny testowe zamontowano w konfiguracji zamontowanej w obudowie, korzystajÄ…c ze smaru symulujÄ…cego prawdziwe użytkowanie klienta. TÅ‚ok i obudowÄ™ wykonano z miedzi (UNS C11000) i pokryto 10–15 μm srebra z pierÅ›cieniem izolujÄ…cym PEEK, aby zapobiec niechcianym zwarciom miÄ™dzy wtykiem i obudowÄ….

Testowane sprężyny wykonano z mocno przewodzÄ…cych stopów miedzi i pokryto srebrem. WedÅ‚ug Harty’ego, zwiÄ™kszona grubość pokrycia jest zalecana, gdy wymagana jest duża ilość cykli zwarć.

„Wiedza o tym, jak sprężyny sprawujÄ… siÄ™ w testach”, mówi Harty, „umożliwia inżynierom lepiej przewidzieć wydajność rzeczywistÄ… oraz żywotność elementów styków elektrycznych”.

Informacje o Bal Seal Engineering, Inc.

Bal Seal Engineering, Inc. jest globalnym dostawcÄ… niestandardowych rozwiÄ…zaÅ„ w dziedzinie uszczelnieÅ„, poÅ‚Ä…czeÅ„, przewodnictwa i ekranowania promieniowania elektromagnetycznego. Produkty firmy wykorzystujÄ… unikatowÄ… technologiÄ™ sprężyn uziemiajÄ…cych Bal Spring™, aby poprawić wydajność i niezawodność wyposażenia. WiÄ™cej informacji o produktach i usÅ‚ugach firmy Bal Seal znajduje siÄ™ pod adresem www.balseal.com, adresem e-mail sales@balseal.com oraz numerem 949-460-2100.

 

 

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?