Blog

Testování společnosti KEMA potvrzuje použití pružinových kontaktních prvků ve vysokonapěťových aplikacích

 

Foothill Ranch, CA – 31. BÅ™ezna 2016 – SpoleÄnost Bal Seal Engineering, Inc., Å¡piÄkový výrobce na míru vyrábÄ›ných vodiÄů pro vybavení používané ve vysokonapěťových aplikacích, podrobila své zkosené cívkové pružiny Bal Springâ„¢ testování tÅ™etích stran, aby ukázala, jak dobÅ™e pružiny KEMA zvládají zkraty, expozici a cyklování. Výsledky spoleÄnosti umožní poskytnout zákazníkům ověřená výkonnostní data, vÄetnÄ› běžného proudového zatížení a zatížení pÅ™i zkratu a Å¡piÄce a elektrického odporu na cívkovou pružinu.

Bal_Seal_Spring_200x320_WEBTestování pružin (vyrobených ze dvou vysoce vodivých slitin mÄ›di) pÅ™i zkratu probíhalo po dobu 1 a 3 vteÅ™in pÅ™i proudu až 65 000 ampérů, aby urÄilo průmÄ›rný maximální proudu, kterému tyto materiály odolají. Byl proveden také další test ukazující poÄet cyklů, které zvládne jedna pružina, když ke 3 vteÅ™inovému zkratu dochází pravidelnÄ›.

Testy byly provedeny v laboratoÅ™i spoleÄnosti KEMA Powertest Laboratory (Chalfont, PA) za použití zařízení vytvoÅ™eného k replikování standardních konfigurací drážek a pružin běžnÄ› používaných ve vysokonapěťových aplikacích, jako je plynem izolovaná elektrická stanice. Každé zařízení zahrnovalo plášť, píst, pružinu a izolaÄní kroužek.

Testované pružiny byly instalovány do konfigurace v plášti pomocí mazadla, aby bylo simulováno skuteÄné použití zákazníkem. Píst i plášť byly vyrobeny z mÄ›di (UNS C11000) a pokoveny 10–15 μm stříbra s izolaÄním kroužkem (pro Å¡piÄku) bránícím nežádoucímu zkratu mezi kolíkem a pláštÄ›m.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?