Blog

Stoffer szefem Globalnej Sprzedaży i Marketingu w Bal Seal Engineering, Inc.

 

Foothill Ranch, Kalifornia. – U.S.A. – 1 czerwca 2016 r. – Bal Seal Engineering, Inc., lider wÅ›ród projektantów i producentów niestandardowych komponentów w zakresie uszczelniania, poÅ‚Ä…czeÅ„, przewodnictwa i ekranowania promieniowania elektromagnetycznego, wyznaczyÅ‚o Gary’ego Stoffera na nowego wiceprzewodniczÄ…cego dziaÅ‚u Globalnej Sprzedaży i Marketingu.

Stoffer2055Stoffer, który posiada tytuÅ‚ Bachelor of Science in Business Administration na uniwersytecie PoÅ‚udniowej Kalifornii, wczeÅ›niej pracowaÅ‚ jako wiceprzewodniczÄ…cy dziaÅ‚u Sprzedaży i Marketingu dla firmy globalnej zajmujÄ…cej siÄ™ zastosowaniami przemysÅ‚owymi, z siedzibÄ… w PoÅ‚udniowej Kalifornii. W swojej nowej roli bÄ™dzie odpowiedzialny za globalne sprzedaż i marketing firmy Bal Seal Engineering.

„ByÅ‚em pod wrażeniem podejÅ›cia Bal Seal do projektowania, tego jak wchodzÄ… we wspóÅ‚pracÄ™ z klientami”, powiedziaÅ‚ o swojej niedawnej decyzji o przyjÄ™ciu stanowiska. „Jestem podekscytowany tym, że mogÄ™ być częściÄ… przyszÅ‚oÅ›ci organizacji o tak bogatej historii innowacji i wspóÅ‚pracy.”

Jako nowy szef dziaÅ‚u sprzedaży i marketingu, Stoffer bÄ™dzie odgrywaÅ‚ kluczowÄ… rolÄ™ w rozwijaniu strategii, aby uzyskać krótko- i dÅ‚ugoterminowe cele oraz inicjatywy sprzedażowe. DodaÅ‚ również, że bÄ™dzie badaÅ‚ i usprawniaÅ‚ procesy sprzedażowe, stawiajÄ…c sobie za cel „tworzenie poziomów skutecznoÅ›ci, które bÄ™dÄ… prowadzić do wiÄ™kszej penetracji rynku, staÅ‚ej innowacji produktów oraz silniejszego partnerstwa z klientami.”

KomentujÄ…c wyznaczenie Stoffera, przewodniczÄ…cy Bal Seal oraz jego prezes – Rick Dawson – powiedziaÅ‚: „Bardzo cieszy mnie, że mogÄ™ powitać Gary’ego w naszej firmie. Jego doÅ›wiadczenie i zdolnoÅ›ci przywódcze, jakie wnosi do Bal Seal sÄ… dokÅ‚adnie tym, czego nam potrzeba, aby stworzyć i wykonać strategiÄ™ globalnÄ…, żeby uzyskać stabilny wzrost dÅ‚ugoterminowy w caÅ‚ej organizacji.”

Informacje o Bal Seal Engineering, Inc.

Bal Seal Engineering, Inc. jest globalnym dostawcÄ… niestandardowych rozwiÄ…zaÅ„ w dziedzinie uszczelnieÅ„, poÅ‚Ä…czeÅ„, przewodnictwa i ekranowania promieniowania elektromagnetycznego. Produkty firmy wykorzystujÄ… unikatowÄ… technologiÄ™ sprężyn uziemiajÄ…cych Bal Spring®, aby poprawić wydajność i niezawodność wyposażenia. WiÄ™cej informacji o produktach i usÅ‚ugach firmy Bal Seal znajduje siÄ™ pod adresem www.balseal.com, adresem e-mail sales@balseal.com oraz numerem 949-460-2100.

 

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?