Blog
High Temp Seal

Společnost Bal Seal přichází s vysokoteplotními materiály pro petrochemická zařízení

 

Foothill Ranch, Kalifornie, USA – 29. Äervna 2016 – SpoleÄnost Bal Seal Engineering, Inc. rozšíÅ™ila svou Å™adu tÄ›snicích materiálů o vysokoteplotní, vysoce výkonný termoplast (materiál P78) a jeho lubrikovanou, vlákny vyztuženou verzi (materiál P240). SpoleÄnost uvádí, že tyto nové materiály jsou díky svým vlastnostem ideální k použití v chemickém zpracovatelském průmyslu Äi petrochemickém průmyslu, ale i k jiným využitím, která vyžadují vynikající odolnost proti opotÅ™ebení pÅ™i extrémnÄ› vysokých teplotách.

HTS_web_200x200SpoleÄnost Bal Seal Engineering, globální poskytovatel zakázkových tÄ›snÄ›ní, spojovacích prvků, vedení a stínicích Å™ešení EMI, uvádí, že se materiály P78 a P240 vyznaÄují mimoÅ™ádnou odolností a minimálním opotÅ™ebením s vynikajícími nosnými schopnostmi pÅ™i extrémních teplotách. Maximální provozní teplota obou tÄ›chto materiálů vyrobených tlakovým formováním je 343 °C (650 °F). V závislosti na použití je však možné dosáhnout úÄinného utÄ›snÄ›ní i pÅ™i vyšších provozních teplotách. Tyto materiály, které jsou kompatibilní s ketony, uhlovodíky i ethery, nabízejí vynikající ultrazvukovou transparentnost i vynikající zachování pevnosti v tahu, pevnosti v tlaku, tažnosti a tvrdost pÅ™i teplotÄ› nad 205 °C (400 °F).

Tyto materiály jsou vhodné k použití v elektrických konektorech, tÄ›snÄ›ních pro ložiska, pouzdrech a sedlech ventilů. Materiál P78 je vhodný zejména k použití v jednoduchých opÄ›rných kroužcích, zatímco materiál P240 je ideální pro vysokoteplotní tÄ›snÄ›ní i k využití v opÄ›rných kroužcích, které mohou pÅ™ijít do styku s dynamickou Äástí stroje. Oba materiály jsou vhodné k použití v rotaÄních a pístových strojích.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?