Blog

Společnost Bal Seal Engineering uvádí na trh těsnicí materiál SP191 pro medicínské přístroje

 

Foothill Ranch, Kalifornie, USA – 16. února 2015 – SpoleÄnost Bal Seal Engineering, Inc. rozšíÅ™ila svou Å™adu tÄ›snicích materiálů o polytetrafluorethylenovou slouÄeninu plnÄ›nou polyimidem. Nový materiál má název SP191. SpoleÄnost uvádí, že díky svým vlastnostem je tento nový materiál ideální pro použití v plynových kompresorech, systémech kyslíkových zesilovaÄů a dalších zdravotnických zaÅ™ízeních, která vyžadují tÄ›snÄ›ní s nízkým tÅ™ením ve vlhkém prostÅ™edí a/nebo za vysokých teplot.

large_medical_w03_3479_200x200

Testy provedené nezávislou laboratoÅ™í potvrdily, že průmÄ›rná teplota samovznícení (AIT) materiálu SP191, to znamená teplota, pÅ™i které se materiál spontánnÄ› vznítí, je 479 ± 6 °C. Materiál má mnohem lepší vlastnosti, než polyethylen s velmi vysokou molekulovou hmotností (UHMWPE), který vykazuje průmÄ›rnou teplotu AIT pouze 198 ± 9 °C. Testování bylo provedeno pomocí ASTM G72, „Standardní zkušební metody pro teplotu samovznícení kapalin a pevných látek ve vysokotlakém prostÅ™edí obohaceném kyslíkem“.

SpoleÄnost Bal Seal Engineering, globální poskytovatel zakázkových tÄ›snÄ›ní, spojovacích prvků, vedení a stínících Å™ešení EMI, uvádí, že materiál SP191 se vyznaÄuje nízkým tÅ™ením a minimálním opotÅ™ebením. Je kompatibilní s vÄ›tšinou kapalin a plynů a je velmi vhodný pro použití v aplikacích s provozní teplotou v rozmezí −240 až +287 °C.

Materiál SP191 je vhodný pro rotaÄní a pístové aplikace, funguje dobÅ™e na mÄ›kkých dosedacích plochách, jako jsou napÅ™íklad hliník, mÄ›kká ocel, mosaz a plasty. Nízký koeficient tÅ™ení materiálu eliminuje stÅ™ídavé pÅ™ilepení a skluz, což je pohyb dvou ploch vzájemnÄ› vůÄi sobÄ›, který se vyznaÄuje Å™adou trhnutí způsobených stÅ™ídavým pÅ™ilepením (v důsledku tÅ™ení) a prokluzů (když použitá síla pÅ™ekonává sílu tÅ™ení).

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?