Blog

Pružiny pomáhají lékařům „vidět“ během operací páteře

 

Výrobce chirurgických nástrojů používá spirálové pružiny Bal Spring®, které poskytují lékařům lepší pÅ™ehled o kritických zákrocích v oblasti páteÅ™e.

SpoleÄnost Life Instruments se sídlem v americkém Massachusetts tyto pružiny použila v návrhu svého nového radiolucentního krÄního rozvÄ›raÄe. Prezidenta výkonný Å™editel spoleÄnosti Larry Foley vysvÄ›tluje, že pružiny slouží jako „znaÄky“ pÅ™i rentgenovém zobrazení a umožňují integraci polymerových lopatek rozvÄ›raÄů, které poskytují lepší viditelnost oproti tradiÄnímu provedení z nerezové oceli.

„Standardní rozvÄ›raÄe, které jsou vyrobeny pouze z nerezové oceli, ÄásteÄnÄ› brání chirurgovi v sledování kritických oblastí bÄ›hem operací páteÅ™e,“ tvrdí Foley. „ChtÄ›li jsme navrhnout lopatku, která by byla pro rentgen neviditelná, potÅ™ebovali jsme však zachovat urÄitou vizuální referenci pro úÄely polohování. Spirálové pružiny nám to umožňují.“

BÄ›hem zákroků v oblasti páteÅ™e používají chirurgové krÄní rozvÄ›raÄ k rozevÅ™ení kůže a svalů v okolí páteÅ™e, aby získali pÅ™ístup k obratlům. Nástroj vložený do kůže v pÅ™ední Äásti krku od sebe drží odtaženy vrstvy tkánÄ› a svalů pokrývající obratle. V takto vytvoÅ™eném prostoru pak může lékaÅ™ provést potÅ™ebný zákrok.

Pan Foley uvádí, že spoleÄnost Life Instruments se rozhodla vyrobit lopatky rozvÄ›raÄe z polyetherketonu (PEEK), organického termoplastického polymeru schváleného úÅ™adem FDA pro použití v lidském tÄ›le pro operace a lékaÅ™ské implantáty. Tento materiál podle nÄ›j nabízí ideální kombinaci pevnosti a radiolucence. Bez vizuální reference však návrh nebyl kompletní.

Spring_zoomed_300x206Ve snaze zajistit tuto důležitou výhodu Foleyho spoleÄnost požádala o pomoc spoleÄnost Bal Seal Engineering, výrobce Å™ešení tÄ›snÄ›ní, spojení a stínÄ›ní pro zdravotnické prostÅ™edky dodávaná na míru, který sídlí ve Foothill Ranch v Kalifornii. KonstruktéÅ™i obou spoleÄností zjistili, že spirálové pružiny Bal Spring® umístÄ›né uvnitÅ™ drážek v lopatkách rozvÄ›raÄů mohou sloužit jako nasazovací konektory a souÄasnÄ› poskytovat kruhové referenÄní „stopy“ pro navádÄ›ní pÅ™i rentgenovém zobrazení.

KonstruktéÅ™i spoleÄnosti Life Instruments, kteÅ™í se na vývoji rozvÄ›raÄe podíleli, tvrdí, že pružiny nabízejí uživatelům kromÄ› lepší viditelnosti i další výhody.

„Použili jsme pružiny vyrobené ze slitiny MP35N®, což je robustní materiál urÄený pro použití v lékaÅ™ství, který umožňuje sterilizaci v autoklávu pÅ™i tlaku 103,4 kPa a teplotÄ› 105,5 °C,“ potvrzuje jeden z konstruktérů. „Jakožto spojovací souÄásti rovněž nabízí flexibilitu. SouÄástí rozvÄ›raÄe jsou vymÄ›nitelné lopatky o velikosti 30 až 65 mm a pružiny umožňují jejich výmÄ›nu za použití síly nasazení Äi sejmutí pouhých 12,7 N.“

Life_instruments_p01

SpoleÄnost Life Instruments aktuálnÄ› prodává svůj radiolucentní rozvÄ›raÄ v konfiguraci soupravy s úložným podnosem vhodným pro zpracování v autoklávu. SpoleÄnost uvádí, že nástroj je oblíbený mezi lékaÅ™i, kteÅ™í vykonávají zákroky na páteÅ™i vyžadující pÅ™ehledné zobrazení.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?