Blog

Pružiny pomáhají lékařům „vidět“ během operací páteře

 

Výrobce chirurgických nástrojů používá spirálové pružiny Bal Spring®, které poskytují lékařům lepší pÅ™ehled o kritických zákrocích v oblasti páteÅ™e.

SpoleÄnost Life Instruments se sídlem v americkém Massachusetts tyto pružiny použila v návrhu svého nového radiolucentního krÄního rozvÄ›raÄe. Prezidenta výkonný Å™editel spoleÄnosti Larry Foley vysvÄ›tluje, že pružiny slouží jako „znaÄky“ pÅ™i rentgenovém zobrazení a umožňují integraci polymerových lopatek rozvÄ›raÄů, které poskytují lepší viditelnost oproti tradiÄnímu provedení z nerezové oceli.

„Standardní rozvÄ›raÄe, které jsou vyrobeny pouze z nerezové oceli, ÄásteÄnÄ› brání chirurgovi v sledování kritických oblastí bÄ›hem operací páteÅ™e,“ tvrdí Foley. „ChtÄ›li jsme navrhnout lopatku, která by byla pro rentgen neviditelná, potÅ™ebovali jsme však zachovat urÄitou vizuální referenci pro úÄely polohování. Spirálové pružiny nám to umožňují.“

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?