Blog

Podczas operacji kręgosłupa lekarze „widzą” dzięki sprężynom

 

ÅšciÄ™te sprężyny Å›rubowe Bal Spring® w narzÄ™dziach chirurgicznych zapewniajÄ… lekarzom lepszÄ… wizualizacjÄ™ podczas krytycznych operacji krÄ™gosÅ‚upa.

xray viewFirma Life Instruments Corp. z siedzibÄ… w Massachusetts stosuje sprężyny w retraktorze szyjnym przepuszczajÄ…cym promieniowanie RTG. Larry Foley, prezes firmy, wyjaÅ›nia, że sprężyny sÅ‚użą jako markery RTG, które umożliwiajÄ… integracjÄ™ polimerowych Å‚yżek retraktorów, zapewniajÄ…cych lepszÄ… wizualizacjÄ™ w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi elementami ze stali nierdzewnej.

„Standardowe retraktory ze stali nierdzewnej mogÄ… zakÅ‚ócać chirurgowi widoczność krytycznych obszarów w trakcie operacji krÄ™gosÅ‚upa” mówi Foley. „Naszym zamiarem byÅ‚o zaprojektowanie Å‚yżki niewidocznej w warunkach promieniowania RTG, ale nadal potrzebowaliÅ›my markerów wizualnych dla Å‚atwiejszego pozycjonowania. Do tego sÅ‚użą Å›ciÄ™te sprężyny Å›rubowe”.

Podczas operacji krÄ™gosÅ‚upa chirurdzy wykorzystujÄ… retraktory szyjne do odciÄ…gania skóry i mięśni otaczajÄ…cych krÄ™gosÅ‚up, aby uzyskać dostÄ™p do krÄ™gów. NarzÄ™dzie wprowadza siÄ™ w skórÄ™ z przodu szyi, a nastÄ™pnie odciÄ…ga siÄ™ warstwy tkanki i mięśni zakrywajÄ…ce krÄ™gi. Najważniejszy etap to utworzenie odpowiedniego pola operacyjnego dla lekarza.

Firma Life Instruments zdecydowaÅ‚a siÄ™ wykonać Å‚yżki narzÄ™dzia z polieteroeteroketonu (PEEK), tj. z organicznego polimeru termoplastycznego zarejestrowanego przez FDA do stosowania w ciele czÅ‚owieka podczas operacji oraz w implantach medycznych. Jest to materiaÅ‚, który zapewnia idealne poÅ‚Ä…czenie wytrzymaÅ‚oÅ›ci i przepuszczalnoÅ›ci promieniowania RTG. Jednak przy braku znacznika wizualnego narzÄ™dzie nie byÅ‚o kompletne.

Spring_zoomed_300x206Aby zapewnić taki element, firma Life Instruments Corp. nawiÄ…zaÅ‚a wspóÅ‚pracÄ™ z Bal Seal Engineering, z siedzibÄ… w Foothill Ranch w Kalifornii, producentem niestandardowych rozwiÄ…zaÅ„ z zakresu uszczelnieÅ„, poÅ‚Ä…czeÅ„, przewodzenia i osÅ‚on do wyrobów medycznych. Inżynierowie i technicy z obu firm opracowali rozwiÄ…zanie polegajÄ…ce na zastosowaniu Å›ciÄ™tych sprężyn Å›rubowych Bal Spring® zamontowanych w rowkach Å‚yżek retraktorów. Sprężyny peÅ‚niÄ… rolÄ™ zatrzaskowych elementów zÅ‚Ä…cznych i zawierajÄ… widoczne w RTG znaczniki pierÅ›cieniowe.

Technicy z firmy Life Instruments pracujÄ…cy nad retraktorem mówiÄ…, że lepsza widoczność to nie jedyne zalety wykorzystania sprężyn.

„Użycie do produkcji sprężyn wytrzymaÅ‚ego materiaÅ‚u MP35N® o jakoÅ›ci medycznej umożliwia sterylizacjÄ™ parowÄ… w autoklawach pod ciÅ›nieniem do 15 PSI w temperaturze 104°C”. „Sprężyny sÅ‚użą także jako elastyczne elementy zÅ‚Ä…czne. Wymienne Å‚yżki retraktora majÄ… dÅ‚ugość od 30 mm do 65 mm, a dziÄ™ki sprężynom siÅ‚a potrzebna do wymiany wynosi tylko 1,3 kg”.

Life_instruments_p01Firma Life Instruments oferuje retraktor przepuszczajÄ…cy promieniowanie RTG w ramach zestawu na tacy do przechowywania nadajÄ…cej siÄ™ do sterylizacji w autoklawie. Producent zapewnia, że jest to narzÄ™dzie chÄ™tnie wykorzystywane przez chirurgów podczas zabiegów w obrÄ™bie krÄ™gosÅ‚upa wykonywanych z użyciem technik obrazowania.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?