Blog

Nowy przewodnik wymienia korzyści w medycznych urządzeniach do implantacji, płynące ze styków opartych o sprężyny uziemiające.

 

Foothill Ranch, Kalifornia. – U.S.A. – 9 grudnia 2015 r — Aktualizacja przewodnika technicznego wydanego przez Bal Seal Engineering, Inc. zapewnia projektantom dokÅ‚adne spojrzenie na to, w jaki sposób technologia styków elektrycznych Ball Conn® może zapewnić staÅ‚e, rzetelne poÅ‚Ä…czenia w urzÄ…dzeniach stosowanych w neuromodulacji i terapiach sercowych.

tmb-1020image20for20release20-2012-09-1520no20bkd_0Przewodnik skÅ‚adajÄ…cy siÄ™ z 10 stron, zatytuÅ‚owany „RozwiÄ…zania styków elektrycznych w medycznych urzÄ…dzeniach do implantacji” opisuje sposób, w jaki styk elektryczny Ball Conn® pomaga producentom OEM w usprawnianiu wydajnoÅ›ci urzÄ…dzeÅ„, przy jednoczesnym upraszczaniu procesu wymaganego od chirurgów podczas podÅ‚Ä…czania przewodów w urzÄ…dzeniach do implantacji, dziÄ™ki temu skracajÄ…c czas wykonywanych procedur. Bal Conn oferuje niski opór styku, jest doskonaÅ‚y do urzÄ…dzeÅ„ o dużej liczbie poÅ‚Ä…czeÅ„.

Poradnik obejmuje również specyfikacje techniczne zastosowaÅ„ urzÄ…dzeniach dwukierunkowych neuro, dwukierunkowych IS-1, jednokierunkowych i dwukierunkowych IS-4/DF-4 oraz VAD. Ilustrowana szczegóÅ‚owymi przekrojami poprzecznymi, tabela na caÅ‚Ä… stronÄ™ zawiera przeglÄ…d kluczowych korzyÅ›ci każdego typu aplikacji.

ZaÅ‚Ä…czono również sekcje podkreÅ›lajÄ…cÄ… system styków do implantacji SYGNUS®, pierwszy na Å›wiecie system integrujÄ…cy uszczelkÄ™ i styk elektryczny do aktywnych urzÄ…dzeÅ„ wszczepianych. Ten innowacyjny system Å‚Ä…czy niezawodnÄ… technologiÄ™ styków elektrycznych Ball Conn™ ze sprawdzonymi uszczelkami izolujÄ…cymi silikonowymi klasy do implantacji, skutkujÄ…c w gÄ™sto rozmieszczonym „stosie” zÅ‚Ä…cza, który mieÅ›ci przewody o Å›rednicy nawet 0,7 mm.

Sekcja o powstajÄ…cych technologiach podkreÅ›la najnowsze osiÄ…gniÄ™cia firmy, miÄ™dzy innymi mikroskopijnie spawane styki, oferujÄ…ce zredukowanÄ… podziaÅ‚kÄ™ osiowÄ… i bardzo gÄ™sty zespóÅ‚ pionowy, który zaprojektowano, aby dramatycznie poprawić funkcjonalność urzÄ…dzenia, jednoczeÅ›nie redukujÄ…c rozmiar caÅ‚ego pakietu. PodzespóÅ‚ wykorzystuje pionowo ustawione wtyki i prÄ™ty, aby podwoić lub potroić liczbÄ™ poÅ‚Ä…czeÅ„ dostÄ™pnych na wyprowadzeniu urzÄ…dzenia.

Nowy przewodnik przemysłowy o urządzeniach do implantacji można pobrać za darmo z biblioteki technologii na stronie http://www.balseal.com/sites/default/files/TMB-10_2015_Med_Implant_Bro_WEB.pdf. Prośby o darmową kopię drukowaną należy kierować mailowo na adres sales@balseal.com.

Informacje o Bal Seal Engineering, Inc.

Bal Seal Engineering, Inc. to wiodÄ…cy dostawca niestandardowych uszczelnieÅ„, poÅ‚Ä…czeÅ„, przewodnictwa i ekranowania promieniowania elektromagnetycznego/radiowego oraz uziemieÅ„. Produkty firmy wykorzystujÄ… unikatowÄ… technologiÄ™ sprężyn uziemiajÄ…cych Bal Spring™, aby rozpowszechniać poprawionÄ… wydajność i niezawodność wyposażenia. NajÅ›wieższe informacje o Bal Seal Engineering znajdujÄ… siÄ™ na stronie http://www.balseal.com/media, pod numerem telefonu 800.366.1006, lub adresem e-mail sales@balseal.com.http://sales@balseal.com

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?