Blog

Nowy katalog opisuje korzyści wynikające z zastosowania uszczelek zasilanych sprężyną oraz statycznych/czołowych

 

Foothill Ranch, Kalifornia. – U.S.A. – 26 kwietnia 2016 r. – Nowy katalog techniczny opublikowany przez Bal Seal Engineering, Inc. Dostarcza inżynierom i projektantom szczegóÅ‚owych informacji o tym, jak uszczelki aktywowane sprężynÄ… można wykorzystać, aby wyjść naprzeciw wyzwaniom zwiÄ…zanym z uszczelnianiem tÅ‚okowym i statycznym/czoÅ‚owym.

dm620all20book20fanKatalog skÅ‚adajÄ…cy siÄ™ z 28 stron, zatytuÅ‚owany „Uszczelki Bal Seal® aktywowane sprężynÄ…: RozwiÄ…zania w zastosowaniach tÅ‚okowych i statycznych/czoÅ‚owych” opisuje sposób, w jaki szeroki wachlarz uszczelek Bal Seal® aktywowanych sprężynÄ… tÅ‚okowych i statycznych/czoÅ‚owych może zwiÄ™kszyć wydajność, bezpieczeÅ„stwo i niezawodność produktów zaprojektowanych miÄ™dzy innymi do zastosowaÅ„ o niskim tarciu, wysokim ciÅ›nieniu i dÅ‚ugotrwaÅ‚ym uszczelnieniu.

Katalog przedstawia dane o wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciach uszczelek, takie jak granice ciÅ›nienia, zakresy przekroju poprzecznego i zakresy Å›rednicy wewnÄ™trznej. SzczegóÅ‚owa tabela opisuje dostÄ™pne pokrycia oraz ich charakterystykÄ™, miÄ™dzy innymi zakres temperatury, odporność na zużycie, odporność na ciÅ›nienie/wytÅ‚aczanie i Å›cieranie waÅ‚a. Zilustrowano kilka typów dostÄ™pnych aktywatorów, a tabela zawiera szczegóÅ‚owe opisy materiaÅ‚ów tworzÄ…cych sprężyny aktywujÄ…ce, takie jak ich zalety, ograniczenia i typowe zastosowania.

Katalog grupuje dostÄ™pne i sugerowane przekroje poprzeczne uszczelek oraz Å›rednice wewnÄ™trzne. Zakres przekrojów poprzecznych waha siÄ™ od 0,016 do 0,500 cala (0,40 do 12,70 mm), zaÅ› sugerowane rozmiary na ogóÅ‚ skutkujÄ… optymalnÄ… wydajnoÅ›ciÄ… uszczelki. Zawarto również rozmiary uszczelek, zalecane tolerancje waÅ‚ów i obudów, wymiary przeÅ›witu promieniowego oraz sugerowane wykoÅ„czenia powierzchni. SzczegóÅ‚owe schematy konfiguracji zespoÅ‚ów zostaÅ‚y zaznaczone w wyżłobieniach tÅ‚oków schodkowych i staÅ‚ych, aby zapobiec deformacji uszczelki podczas instalacji.

Kilka stron katalogu poÅ›wiÄ™cono uszczelkom statycznym/czoÅ‚owym. Schematy przedstawiajÄ… ciÅ›nienia wewnÄ™trzne i zewnÄ™trzne, przedstawiono również dane dotyczÄ…ce rozmiarów uszczelki i tolerancji dla każdej serii uszczelek. KoÅ„cowa część katalogu podkreÅ›la dwa zastosowania uszczelek i zawiera przykÅ‚ady 20 różnych, niestandardowych rozwiÄ…zaÅ„ uszczelek.

Nowy katalog można pobrać za darmo z biblioteki technologii na stronie www.balseal.com/technical-library. Prośby o darmową kopię drukowaną należy kierować mailowo na adres sales@balseal.com.

Informacje o Bal Seal Engineering, Inc.

Bal Seal Engineering, Inc. to wiodÄ…cy dostawca niestandardowych uszczelnieÅ„, poÅ‚Ä…czeÅ„, przewodnictwa i ekranowania promieniowania elektromagnetycznego/radiowego oraz uziemieÅ„. Produkty firmy wykorzystujÄ… unikatowÄ… technologiÄ™ sprężyn uziemiajÄ…cych Bal Spring™, aby rozpowszechniać poprawionÄ… wydajność i niezawodność wyposażenia. NajÅ›wieższe informacje o Bal Seal Engineering znajdujÄ… siÄ™ na stronie http://www.balseal.com/media, pod numerem telefonu 800.366.1006, lub adresem e-mail sales@balseal.com.

 

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?