Blog

Nový průvodce uvádí podrobnosti o kontaktech šikmo vinutých pružin pro aktivní zdravotnické implantáty

 

Foothill Ranch, Kalifornie – USA – 9. prosince 2015 – Aktualizovaný technický průvodce publikovaný spoleÄností Bal Seal Engineering, Inc. poskytuje konstruktérům aktivních implantátů podrobný pohled na to, jak technologie elektrických kontaktů Bal Conn® zajistí stálé a spolehlivé kontakty v implantovatelných zaÅ™ízeních pro neuromodulaci a srdce.

tmb-1020image20for20release20-2012-09-1520no20bkd_010 stránkový průvodce s názvem „Řešení elektrických kontaktů pro aktivní zdravotnické implantáty“ (Electrical Contact Solutions for Medical Active Implantables) popisuje, jak elektrické kontakty Bal Conn® pomáhají výrobcům originálního vybavení zlepšit funkÄnost zaÅ™ízení zjednodušením procesu, který chirurgové používají k pÅ™ipojování vodiÄů k implantátům, což umožňuje zkracovat operace. Kontakty Bal Conn nabízejí nízkou hodnotu odporu a jsou ideální pro zaÅ™ízení s velkým poÄtem kontaktů.

Průvodce zahrnuje technické specifikace pro použití v obousmÄ›rných neurologických, obousmÄ›rných IS-1, jednosmÄ›rných a obousmÄ›rných IS-4/DF-4 zaÅ™ízeních a ve ventrikulárních asistenÄních zaÅ™ízeních (VAD). Obsahuje podrobné obrazové průřezy a velká tabulka uvádí pÅ™ehled klíÄových konstrukÄních výhod pro každý typ použití.

Zahrnut je také oddíl zdůrazňující systém implantaÄních kontaktů SYGNUS®, který je prvním integrovaným systémem tÄ›snÄ›ní a elektrického kontaktu pro aktivní implantáty na svÄ›tÄ›. Oddíl o vznikajících technologiích informuje o nejnovÄ›jších pokrocích spoleÄnosti v oblasti vývoje, vÄetnÄ› mikrosvaÅ™ovaných kontaktů, které nabízejí omezený náklon v ose a vertikální pole s vysokou hustotou. Výsledkem je výrazné zlepšení funkÄnosti zaÅ™ízení pÅ™i snížení celkových rozmÄ›rů.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?