Blog

Nový katalog popisuje výhody šikmých vinutých pružin pro stínění elektromagnetického a vysokofrekvenčního rušení

 

Foothill Ranch, Kalifornie – USA – 10. Äervna 2015 – Nový technický katalog vydaný spoleÄností Bal Seal Engineering, Inc., poskytuje inženýrům a návrhářům podrobné informace o tom, jak lze použít šikmo vinuté pružiny k Å™ešení problémů s odstínÄ›ním elektromagnetického nebo vysokofrekvenÄního rušení (EMI/RFI).

dm-820graphic20for20web20-2006-10-15Desetistránkový katalog s názvem „Šikmo vinuté pružiny Bal Spring™: Řešení pro elektromagnetické a vysokofrekvenÄní rušení“ popisuje, jak tyto kompaktní a pÅ™esnÄ› konstruované pružiny vyrábÄ›né naší spoleÄností chrání citlivou elektroniku pÅ™ed škodlivými úÄinky elektromagnetického nebo vysokofrekvenÄního rušení, zejména v malých vysokofrekvenÄních zaÅ™ízeních.

Katalog obsahuje údaje o stínících vlastnostech pružin, vÄetnÄ› pÅ™enosové impedance a úÄinnosti stínÄ›ní, a také obrázky znázorňující tlumení v závislosti na frekvenci pÅ™i frekvencích 1–10 GHz a 100 MHz – 1 GHz. Souhrn dat z testování ukazuje, že pružiny vykazují mnohem nižší pÅ™enosovou impedanci než stínící pásky, ploché vinuté pružiny nebo drátÄ›né mÅ™ížky na elastomerových technologiích.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?