Blog

Nový katalog popisuje výhody pružinových těsnění pro pístové a statické/čelní aplikace

 

Foothill Ranch, Kalifornie, USA – 26. dubna 2016 – Nový technický katalog vydaný spoleÄností Bal Seal Engineering, Inc. poskytuje inženýrům a návrhářům podrobné informace o tom, jak lze použít pružinová tÄ›snÄ›ní pro pístové a statické/Äelní aplikace.

dm620all20book20fan28stránkový katalog s názvem „Pružinové tÄ›snÄ›ní Bal Seal®: Å™eÅ¡ení pro pístové a statické/Äelní aplikace“ popisuje, jak Å¡iroká nabídka pružinových tÄ›snÄ›ní pro pístové a statické/Äelní aplikace od spoleÄnosti Bal Seal® dokáže zvýšit výkonnost, bezpeÄnost a spolehlivost produktů navržených mimo jiné pro tÄ›snÄ›ní s nízkým tÅ™ením, odolností vůÄi vysokému tlaku a s prodlouženou životností.

Tento katalog uvádí údaje o vlastnostech tÄ›snÄ›ní vÄetnÄ› jejich tlakových omezení, rozsahů příÄných Å™ezů a rozsahů vnitÅ™ních průřezů. Podrobná tabulka popisuje dostupné materiály pláštÄ› tÄ›snÄ›ní a jejich charakteristiky. NÄ›kolik typů dostupných pružinových tÄ›snÄ›ní je doprovázeno ilustracemi. Tabulka poskytuje obsáhlé popisy materiálů tÄ›chto tÄ›snÄ›ní vÄetnÄ› jejich výhod, omezení a běžných aplikací.

NÄ›kolik stránek katalogu je vÄ›nováno statickým/Äelním tÄ›snÄ›ním. Uvedené diagramy znázorňují interní i externí tlak a pro každou Å™adu tÄ›snÄ›ní jsou k dispozici údaje o rozmÄ›rech a tolerancích tÄ›snicích spojek. Poslední Äást katalogu pÅ™edstavuje dvÄ› aplikace tÄ›snÄ›ní a udává příklady 20 různých pÅ™izpůsobených Å™eÅ¡ení pro tÄ›snÄ›ní.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?