Blog

Nová příručka podrobně popisuje výhody šikmo vinutých pružin pro závodní elektromobily a hybridní automobily

 

Foothill Ranch, Kalifornie – USA – 29. kvÄ›tna 2015 – Nová technická pÅ™íruÄka vydaná spoleÄností Bal Seal Engineering, Inc., poskytuje návrhářům závodních automobilů podrobné informace o tom, jak lze použít šikmo vinuté pružiny k Å™ešení problémů s pÅ™ipojením, vedením a odstínÄ›ním elektromagnetického nebo vysokofrekvenÄního rušení (EMI/RFI) u systémů a závodních vozů a pro formuli 1 a formuli E.

tmb-1420graphicTato tÅ™ídílná skládaná pÅ™íruÄka s názvem „Řešení pro propojení, vedení a elektromagnetické/ vysokofrekvenÄní rušení u závodních vozů“ popisuje, jak kompaktní a pÅ™esnÄ› konstruované šikmo vinuté pružiny Bal Spring™ vyrábÄ›né naší spoleÄností umožňují efektivnÄ›jší konstrukci regenerativního brzdÄ›ní a systémů pro rekuperaci energie (ERS), které mohou u vysoce výkonných elektrických a hybridních vozů až desetinásobnÄ› krátkodobÄ› zvýšit výkon. Celostránkové schéma v pÅ™íruÄce znázorňuje i další využití pružin, vÄetnÄ› stínÄ›ní elektromagnetického/vysokofrekvenÄního rušení v radiopÅ™ijímaÄích, telefonech, anténách a systémech Å™ízení spotÅ™eby energie, u elektrických obvodů, jako jsou kinetické jednotky MGU, tepelné jednotky MGU, ukládání energie, Å™ídicí elektronika a rekuperaÄní brzdové systémy, a dále v mechanických aplikacích, jako jsou montážní panely pro karoserie.

Šikmo vinuté pružiny Bal Spring, osvÄ›dÄené Å™ešení, které se již používá u mnoha dnešních špiÄkových vozidel a platforem, nabízí výrobcům originálních dílů možnost odstínit je pÅ™ed elektromagnetickým/vysokofrekvenÄním rušením a zabránit pÅ™eslechům, Äímž zajišÅ¥uje integritu signálu/pÅ™enosu dat mezi akumulátory, mÄ›niÄi energie a snímaÄi. PÅ™íruÄka obsahuje údaje o stínících vlastnostech pružin, vÄetnÄ› pÅ™enosové impedance a úÄinnosti stínÄ›ní, a také obrázky znázorňující tlumení v závislosti na frekvenci pÅ™i frekvencích 1–10 GHz a 100 MHz–1 GHz. Souhrn dat z testování ukazuje, že pružiny vykazují mnohem nižší pÅ™enosovou impedanci než stínící pásky, ploché vinuté pružiny nebo drátÄ›né mÅ™ížky na elastomerech. Obsahuje také údaje o mechanických vlastnostech pružin a jejich vodivosti.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?