Blog

Mecredy wyznaczony do zarządzania globalnym rynkiem lotniczym i wojskowym/obronnym w Bal Seal

 

Foothill Ranch, Kalifornia – 7 marca 2016 r. – Bal Seal Engineering, Inc., wiodÄ…cy projektant i producent niestandardowych skÅ‚adników uszczelniajÄ…cych, Å‚Ä…czÄ…cych, przewodzÄ…cych oraz ekranujÄ…cych promieniowanie elektromagnetyczne/radiowe, wyznaczyÅ‚o James Mecredy’ego na stanowisko Dyrektora ds. ZarzÄ…dzania Rynkiem lotniczym i wojskowym/obronnym. Mecredy w swojej nowej roli bÄ™dzie wspierać producentów OEM oraz dostawców kluczowych w usprawnianiu czasu pracy wyposażenia, jego niezawodnoÅ›ci i precyzji. Jego siedziba bÄ™dzie znajdować siÄ™ w siedzibie gÅ‚ównej firmy, w Foothill Ranch w Kalifornii.

jim_mecredy_200x230WedÅ‚ug Davida Fogela, Dyrektora ds. Rozwoju Biznesowego, wyznaczenie Mecredy’ego podkreÅ›la „staÅ‚e i coraz gÅ‚Ä™bsze zaangażowanie” firmy w przemysÅ‚ lotniczy i obronny. RozwiÄ…zania ekranujÄ…ce i uszczelniajÄ…ce Bal Seal Engineering usprawniajÄ… sprzÄ™t wojskowy i komercyjne statki powietrzne, zapewniajÄ…c im wydajniejszÄ… i lepszÄ… prace w coraz bardziej zÅ‚ożonych Å›rodowiskach.

„Nasze produkty ekranujÄ… wrażliwÄ… elektronikÄ™ przed zakÅ‚óceniami elektromagnetycznymi w najnowszych systemach Å›ledzenia i namierzania oraz oferujÄ… uszczelnienie o niskim tarciu do moduÅ‚ów uchwytów przegubowych i gondoli. Mecredy skorzysta na rosnÄ…cym popycie na takie produkty w wyposażeniu zaÅ‚ogowymi i bezzaÅ‚ogowym, ponadto skupi siÄ™ na bardziej konwencjonalnych zastosowaniach pneumatycznych i hydraulicznych w silnikach, koÅ‚ach i systemach hamulcowych”, twierdzi Fogel.

„Rynek lotniczy, w szczególnoÅ›ci projektowanie uchwytów przegubowych, zmienia siÄ™ gwaÅ‚townie, ponieważ producenci stale starajÄ… siÄ™ uzyskać prawidÅ‚owe poÅ‚Ä…czenie tarcia, prÄ™dkoÅ›ci wycieku i żywotnoÅ›ci swoich projektów,” kontynuuje. „Mianowanie Mecredy’ego jako oddanego dyrektora jest częściÄ… naszej strategii zapewnienia, że odpowiadamy na potrzeby tego rynku w miarÄ™ kolejnych postÄ™pów.” Fogel mówi, że nowy dyrektor ds. rynku pomoże również inżynierom lotnictwa/obronnoÅ›ci lepiej wykorzystać ich projekt „trzy w jednym”: mocowania, przewodzenia i ekranowania, stosowany w sprawdzonej sprężynie uziemiajÄ…cej Bal Spring™, aby zredukować masÄ™ i zÅ‚ożoność systemu.

Mecredy, który posiada tytuÅ‚ w zarzÄ…dzaniu, pracowaÅ‚ na wielu stanowiskach sprzedażowych, marketingowych i operacyjnych w przemyÅ›le lotniczym, ostatnio jako szef firmy konsultingowej, skupionej na skomplikowanych skÅ‚adnikach produktów branży lotniczej. W nowej roli bÄ™dzie sÅ‚użyÅ‚ Å›wiatowej bazie klientów, pracujÄ…c z projektantami i dziaÅ‚em sprzedaży Bal Seal Engineering, aby stworzyć niestandardowe skÅ‚adniki dla kolejnej generacji pojazdów UAV oraz wielu innych platform, takich jak roboty naziemne i systemy noszone przez ludzi.

„Bal Seal odniosÅ‚o wielki sukces na rynku lotniczym i obronnym”, mówi Mecredy”, „i wiemy, że istnieje wciąż duży potencjaÅ‚ do wzrostu. KontynuujÄ…c innowacje w produktach, takie jak uszczelki i niskim tarciu i precyzyjne sprężyny umożliwiajÄ…ce niezawodne, powtarzalne mocowanie i przenoszenie prÄ…du, pomagamy klientom projektować jutro.”

Mecredy bÄ™dzie reprezentowaÅ‚ Bal Seal na targach Eurosatory, które odbÄ™dÄ… siÄ™ miÄ™dzy 13 a 17 czerwca w Paryżu. Przy stanowisku firmy przedstawi uszczelki o niskim tarciu Bal Seal® aktywowane sprężynÄ…, które, wedÅ‚ug firmy, wykazujÄ… siÄ™ niskim wspóÅ‚czynnikiem dynamicznym tarcia, który jest kluczowy w projektach uchwytów przegubowych w pojazdach UAV.

Informacje o Bal Seal Engineering, Inc.

Bal Seal Engineering, Inc. jest globalnym dostawcÄ… niestandardowych rozwiÄ…zaÅ„ w dziedzinie uszczelnieÅ„, poÅ‚Ä…czeÅ„, przewodnictwa i ekranowania promieniowania elektromagnetycznego. Produkty firmy wykorzystujÄ… unikatowÄ… technologiÄ™ sprężyn uziemiajÄ…cych Bal Spring™, aby poprawić wydajność i niezawodność wyposażenia. WiÄ™cej informacji o produktach i usÅ‚ugach firmy Bal Seal znajduje siÄ™ pod adresem www.balseal.com, adresem e-mail sales@balseal.com oraz numerem 949-460-2100.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?