Blog

Mecredy byl jmenován na pozici ředitele pro globální letecký a vojenský trh společnosti Bal Seal

 

Foothill Ranch, Kalifornie – 7. bÅ™ezna 2016 – SpoleÄnost Bal Seal Engineering, Inc., svÄ›tová špiÄka ve vývoji a výrobÄ› zakázkových tÄ›snÄ›ní, spojovacích prvků, vedení a elektromagnetického/radiofrekvenÄního stínÄ›ní, jmenovala na pozici globálního marketingového Å™editele pro letecký a vojenský trh Jamese Mecredyho. Mecredy bude v této funkci pomáhat výrobcům originálních zaÅ™ízení a dodavatelům souÄástí se zlepšováním trvanlivosti, spolehlivosti a preciznosti zaÅ™ízení. Působit bude v sídle spoleÄnosti ve Foothill Ranch v Kalifornii.

jim_mecredy_200x230Ředitel obchodního rozvoje spoleÄnosti Bal Seal David Fogel prohlásil, že jmenováním Mecredyho spoleÄnost utvrzuje svůj „trvalý a rostoucí zájem“ o letecký a vojenský průmysl. Řešení pro stínÄ›ní a tÄ›snÄ›ní od spoleÄnosti Bal Seal Engineering zajišÅ¥ují hladký a efektivní provoz vojenského vybavení i komerÄních letadel ve stále složitÄ›jších prostÅ™edích.

Mecredy disponuje vzdÄ›láním v oblasti Å™ízení podniku a má zkušenosti z celé Å™ady pozic, kde se vÄ›noval prodeji, marketingu a provozu v odvÄ›tví leteckého průmyslu. Naposledy působil jako Å™editel poradenské firmy, která se specializuje na komplexní strojírenské díly pro letecké produkty. Ve své nové funkci bude mít na starosti celosvÄ›tovou zákaznickou základnu. Bude spolupracovat s konstruktéry a prodejci ve spoleÄnosti Bal Seal Engineering na tvorbÄ› zakázkových dílů pro bezpilotní letouny nové generace a mnoho dalších platforem, jako je pozemní robotika a systémy polní výstroje.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?