Blog

Inovace v praxi

 

Naše spirálové pružiny Bal Spring® pomáhají konstruktérům pÅ™i Å™ešení nároÄných úkolů v oblasti spojení, vedení a elektromagnetického stínÄ›ní pÅ™i pÅ™enosu a distribuci energie. Toto video ukazuje moderní rozvodnou stanicí a pÅ™edstavuje nÄ›kolik aplikací s využitím pružin, vÄetnÄ› proudových transformátorů a rozvodny.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?