Blog

Innovations Applied

 

Toto animované video vám umožní nahlédnout pod pokliÄku a získat lepší pÅ™edstavu o tom, jak mohou naÅ¡e speciální komponenty zlepÅ¡it funkÄnost a spolehlivost vaÅ¡ich lékaÅ™ských nástrojů. NaÅ¡e pružiny zajistí, upevní a podrží a nabízejí vynikající elektrickou vodivost s minimálním zvyÅ¡ováním teploty. Mimoto chrání citlivé nástroje pÅ™ed Å¡kodlivým působením elektromagnetického ruÅ¡ení (EMI). NaÅ¡e pístová, rotaÄní a statická/Äelní tÄ›snÄ›ní chrání důležité komponenty elektrických nástrojů pÅ™ed tekutinami a neÄistotami, které by je mohly poÅ¡kodit.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?