Blog

Garry Stoffer v čele globálního prodeje a marketingu společnosti Bal Seal Engineering, Inc.

 

Foothill Ranch, Kalifornie, USA – 1. Äervna 2016 – SpoleÄnost Bal Seal Engineering, Inc., pÅ™ední výrobce speciálních tÄ›snicích, spojovacích, vodicích a stínicích komponent, jmenovala Garyho Stoffera jako nového viceprezidenta pro globální prodej a marketing.

Stoffer2055Stoffer, držitel bakaláÅ™ského titulu v oblasti podnikové správy z univerzity Jižní Kalifornie, dÅ™íve sloužil jako viceprezident pro globální prodej a marketing v jihokalifornské spoleÄnosti dodávající celosvÄ›tová průmyslová Å™ešení. Ve své nové roli ponese zodpovÄ›dnost za veškerý globální prodej a marketing spoleÄnosti Bal Seal Engineering.

„Ohromil mne pÅ™ístup spoleÄnosti Bal Seal k navrhování produktů na základÄ› partnerství se zákazníky,“ prohlásil Stoffer ohlednÄ› svého nedávného rozhodnutím pÅ™ijmout tuto pozici. „Jsem nadšený, že mohu být souÄástí budoucnosti organizace s tak bohatou historií inovace a spolupráce.“

Jako nový vedoucí prodeje a marketingu spoleÄnosti Bal Seal bude Stoffer hrát klíÄovou roli pÅ™i vývoji strategií pro plnÄ›ní krátkodobých i dlouhodobých prodejních cílů a iniciativ. Sám dodává, že bude studovat a zjednodušovat prodejní procesy s cílem „dosahovat takové úrovnÄ› efektivity, která povede ke zvýšení tržní průbojnosti, neustálé inovaci produktů a ještÄ› silnÄ›jšímu partnerství se zákazníky.“

Rick Dawson, prezident a generální Å™editel spoleÄnosti Bal Seal, v komentáÅ™i ke jmenování Garryho Stoffera prohlásil: „Garryho v naší spoleÄnosti s potÄ›šením vítám. Praktické zkušenosti a vůdÄí schopnosti, které spoleÄnosti Bal Seal pÅ™inese, jsou pÅ™esnÄ› tím, co pÅ™i tvorbÄ› a realizaci globální strategie udržitelného dlouhodobého růstu v rámci celé organizace potÅ™ebujeme.“

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?