Blog

Bal Seal rozszerza linię produktów, aby sprostać zapotrzebowaniu na uszczelki o dużej tolerancji

 

Foothill Ranch, Kalifornia. – U.S.A. – 8 sierpnia 2016 r. – Bal Seal Engineering, Inc. rozszerzyÅ‚o liniÄ™ swoich produktów, aby objąć nimi uszczelkÄ™ „C-ring” z PTFE aktywowanÄ… sprężynÄ…. Ta uszczelka, którÄ… można zmodernizować do wyżłobieÅ„ pierwotnie zaprojektowanych do o-ringów elastomerowych, oferuje ulepszonÄ… wydajność i żywotność w sprzÄ™cie o dużych wahaniach tolerancji.

PTFE20Seal20p02_RGB_200x200pxBal Seal Engineering, globalny dostawca niestandardowych rozwiÄ…zaÅ„ w zakresie uszczelnieÅ„, poÅ‚Ä…czeÅ„, przewodzenia i ekranowania promieniowania elektromagnetycznego, twierdzi że uszczelki C-ring Å‚Ä…czÄ… wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci niskiego tarcia PTFE i prostÄ…, opÅ‚ywowÄ… geometriÄ™ pokrycia, aby uzyskać lepsze uszczelnienie na wiÄ™kszÄ… liczbÄ™ cykli w wyposażeniu, w których przeÅ›wity, wykoÅ„czenia powierzchni oraz inne charakterystyki sÄ… bardzo różne. Uszczelka C-ring jest aktywowana sprężynÄ… uziemiajÄ…cÄ… Bal Spring®, gwarantujÄ…cÄ… równe zużycie i wydÅ‚użajÄ…cÄ… żywotność. Jej projekt umożliwia instalacjÄ™ bez użycia narzÄ™dzi.

Uszczelka C-ring dostÄ™pna jest w caÅ‚ym wachlarzu materiaÅ‚ów, również w czystym PTFE i PTFE wypeÅ‚nionym. Jest doskonaÅ‚a do stosowania w niskim ciÅ›nieniu (<500 psi), przy niskiej prÄ™dkoÅ›ci (<100 stóp/min.), gdy wymagana jest kontrola tarcia, a jej powÅ‚oka polimerowa rozszerza siÄ™ pod wpÅ‚ywem cykli termicznych, aby zachować siÅ‚Ä™ nacisku. Zakres przekroju poprzecznego od 1/16 do ½ cali o tolerancjach promieniowych od 0,010 do 0,075 cala. Zakresy tolerancji zależy od ciÅ›nienia otoczenia, typu Å›rodowiska i wykoÅ„czenia powierzchni.

WedÅ‚ug firmy nowe uszczelki C-ring mogÄ… pomóc producentom OEM oraz ich dostawcom kluczowym w oferowaniu bardziej niezawodnych, wytrzymaÅ‚ych produktów, które podniosÄ… standardy wydajnoÅ›ci w przemyÅ›le oraz pozycjÄ™ na rynku.

„Rozszerza opcje dla projektantów, którzy starajÄ… siÄ™ wyeliminować awarie uszczelek powodowane zużyciem przez tarcie i cykle termiczne” – powiedziaÅ‚ Steve Twork, Dyrektor ds. Rynku Globalnego UrzÄ…dzeÅ„ Medycznych Bal Seal Engineering. „WÅ‚Ä…czajÄ…c C-ring w pierwotne projekty lub modernizujÄ…c je, można znacznie obniżyć czas przestoju i konserwacji dla użytkownika koÅ„cowego. To z kolei przenosi siÄ™ na przewagÄ™ konkurencyjnÄ… producenta.”

Według Tworka, typowe zastosowania nowej uszczelki obejmują medyczne jednostki obrazowania, pompy insulinowe, wentylatory i urządzenia dozujące lekarstwa.

Informacje o Bal Seal Engineering, Inc.

Bal Seal Engineering, Inc. to wiodÄ…cy dostawca niestandardowych uszczelnieÅ„, poÅ‚Ä…czeÅ„, przewodnictwa i ekranowania promieniowania elektromagnetycznego/radiowego oraz uziemieÅ„. Produkty firmy wykorzystujÄ… unikatowÄ… technologiÄ™ sprężyn uziemiajÄ…cych Bal Spring®, aby rozpowszechniać poprawionÄ… wydajność i niezawodność wyposażenia. NajÅ›wieższe informacje o Bal Seal znajdujÄ… siÄ™ na stronie http://www.balseal.com/media, pod numerem telefonu 800.366.1006, lub adresem e-mail sales@balseal.com.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?